Etusivu PalvelutPäätöksenteko ja talousKaupungin hankinnatHankinnat Etelä-Karjalassa haltuun -hanke (HEH-hanke)
Palvelut
Valitse taso

VipuvoimaaEU_2014_2020_rgb.png         EU_EAKR_FI_vertical_20mm_rgb.png

ELY_LA01_Logo___FI_B3___RGB.jpg

Hankinnat Etelä-Karjalassa haltuun -hanke (HEH-hanke)

HEH - hankkeen tavoitteena on kehittää kaupungin, kaupunkikonsernin ja Länsi-Saimaan kuntien hankintojen suunnittelukäytäntöjä ja saada Etelä-Karjalan pk-yritykset aktiivisesti osallistumaan julkisten hankintojen tarjouskilpailuihin.


Hankinta-asiamiespalvelu on osa HEH-hanketta, jolla tuetaan yrittäjien liiketoimintaa ja ammatillisen osaamisen kehittämistä julkisiin hankintoihin osallistumisen lisäämiseksi. Hankinta-asiamiespalvelun tavoitteena on myös lisätä julkisten hankkijoiden ja alueen yrittäjien välistä vuorovaikutusta ja ylläpitää hankinnoissa käytävää järjestelmällistä ja jatkuvaa vuoropuhelua. Yrityksiä kannustetaan käyttämään sähköisiä tarjousportaaleja ja näiden henkilökuntaa koulutetaan huomioimaan tilaajavastuu- sekä kelpoisuus- ja laatukriteerit. Markkinavuoropuheluissa yrityksiltä kerätyt tiedot välitetään hankintayksiköille hyvissä ajoin ennen hankintojen varsinaisten tarjouspyyntöjen julkaisemista.

Hankintayksiköissä tavoitteena on ennakoivan hankintasuunnittelun ja markkinavuoropuheluiden kautta luoda toimintamalli, jolla aikaansaadaan tuottavuutta lisääviä, innovatiivisia sekä kestävän kehityksen mukaisia hankintoja ja huomioida kaupungin elinvoimaisuus hankinnoissa.

 

Tavoitteena on laajemmin

• Parantaa kuntien tuottamien ja järjestämien palveluiden laatua ja taloudellisuutta
• Parantaa työllisyyttä maakunnassa
• Parantaa yritysten tuote- ja palvelukehitystä
• Kannustaa yrityksiä kasvuun.

 

Hankinnat Etelä-Karjalassa Haltuun (HEH) -hankkeen toteuttajina ovat Lappeenrannan ja Imatran kaupungit sekä Etelä-Karjalan muut kunnat yhteistyössä Etelä-Karjalan Yrittäjät ry:n kanssa.

 

Tiedote 11.2.2019:

Sivustoa päivitetään parhaillaan, julkaisemme uutta sisältöä lähiaikoina.

 

  
Liitteet