Valitse taso

LPR-verkkopalvelu-HEH-hanke-ajankohtaista-924x520px.jpg

Tiedote 26.3.2020

Hankintapalveluiden henkilöstö on siirtynyt kotietätyöhön ke 18.3. lukien työnantajan ohjeistuksen mukaisesti. Etätyöhön siirtymisellä ei ole välittömiä vaikutuksia hankintapalveluiden toimintaan, vaan olemme tehneet muutoksia vain yhteydenpitoon ja tapaamisiin liittyviin käytäntöihin. 

Toimimme siten edelleen normaaliin tapaan ja olemme tavoitettavissa puhelimitse, sähköpostilla sekä MS Teamsin kautta. 

Lappeenrannan kaupungin hankinnat

Kaupungin eri toimialojen hankinnat kilpailutetaan voimassa olevien lakien ja säädösten mukaisesti. Julkisia hankintoja ohjaavat syrjimättömyyden, tasapuolisuuden ja avoimuuden periaatteet. Tarjouksensa voi jättää mikä tahansa yritys tai yhteisö, joka täyttää tilaajan ennalta määrittelemät vaatimukset.

Hankintakalenteri

Suuntaa antavaa tietoa Lappeenrannan kaupungin valmisteilla olevista, ja tulossa olevista hankinnoista löydät sivun oikeassa reunassa olevasta Hankintakalenteri-liitteestä.

Avoimet tarjouspyynnöt

Lappeenrannan kaupungin hankinnat sekä maakunnalliset yhteishankinnat

Katso hankintalain kynnysarvon ylittävät tarjouspyynnöt ja hankintailmoitukset tarjousportaalista tarjouspalvelu.fi ja kynnysarvon alle jäävät hankinnat pienhankintaportaalista pienhankintapalvelu.fi.

Muut tarjouspyynnöt
-

Kansalliset ja EU-hankinnat valtakunnallisesti

Kaikki kansalliset ja EU-kynnysarvon ylittävät hankinnat löydät julkisten hankintojen ilmoituskanava Hilmasta

Tulevat markkinavuoropuhelut

Olemme siirtäneet kaikki tapaamiset, mukaan lukien markkinavuoropuhelut, MS Teams -ympäristöön.  Neuvomme tarvittaessa MS Teamsin käyttöön liittyvissä kysymyksissä yrityksiä. Tiedotamme tulevista markkinavuoropuheluista yrityksiä tällä sivulla.

 

Sammontalon hankintamuotoa sekä hankkeen tavoitteita käsittelevä markkinavuoropuhelu pidetään ke 23.9.2020 klo 13.00 - 15.30 Teams -yhteydellä.  Kysymyksiä ja palautetta voi jättää etukäteen Tarjouspalvelu.fi -portaalin kautta. Kysymykset käsitellään tilaisuudessa.

Ilmoittaudu tilaisuuteen 21.9.2020 klo 13 mennessä. Teams -linkit lähetetään osallistujille määräajan päättymisen jälkeen.

 

 

Tarvitsetko lisätietoa?

Yleisempiä hankintoihin tai hankintaprosessiin liittyviä kysymyksiä voi lähettää osoitteeseen hankintapalvelut@lappeenranta.fi tai ota yhteyttä hankinnan yhteyshenkilöön.

Avoinna olevaan tarjouspyyntöön liittyviin kysymyksiin vastaamme vain tarjousportaalien sisällä (vaatii kirjautumisen).