Etusivu PalvelutPäätöksenteko ja talousHyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Palvelut
Valitse taso

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kunnan tehtävä. Sen tavoitteena on

• lisätä kuntalaisten hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä
• ehkäistä sairauksia ja syrjäytymistä ja
• vahvistaa osallisuutta.

Hyvinvointia ja terveyttä edistetään kaikilla kunnan toimialoilla. Se parantaa kuntalaisten elämänlaatua, lisää työllisyyttä ja tuottavuutta sekä hillitsee sosiaalisten ongelmien ja eriarvoisuuden kasvua.

Kunnan ylin johto eli kunnanvaltuusto on vastuussa päätöksistä, joilla kunnassa edistetään hyvinvointia ja terveyttä. Valtuusto velvoittaa eri toimialat ottamaan hyvinvointi- ja terveysnäkökulmat huomioon omassa toiminnassaan.

Lappeenrannan kaupungin terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tarkemmat tavoitteet ja toimenpiteet on määritelty valtuustokausittain Lappeenrannan kaupungin strategiassa. Strategian yksi merkittävimmistä tavoitteista on asukkaiden hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen. Näitä pyritään edistämään strategisten kärkiohjelmien avulla. Kärkiohjelmien hyvinvointityössä painotetaan asukkaiden aktivoimista, mm. liikunnan ja harrastustoiminnan piiriin sekä pyritään edistämään nuorten tulevaisuuden taitoja ja työllisyyttä syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Hyvinvointityön tärkeitä osa-alueita ovat myös kestävää kehitys ja turvallinen elinympäristö. Hyvinvointityössä pyritään lisäksi osalistamaan asukkaita ja lisäämään heidän omatoimisuuttaan sekä edistämään lasten ja nuorten psykososiaalista hyvinvointia.

Lappeenrannan kaupungin vuosittain laatimassa hyvinvointikertomuksessa kuvataan Etelä-Karjalan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kulloisenkin toimenpideohjelman yhteiset päätavoitteet sekä Lappeenrannan kaupungin strategian mukaiset hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen toimenpiteet. Hyvinvointikertomuksessa raportoidaan toteutuneet toimenpiteet sekä esitellään tulevan vuoden hyvinvointityön pääteemat.

Ennakkoarvioinnilla (EVA) huomioidaan päätösten vaikutukset kuntalaisiin

Kunnassa tehdään päätöksiä, jotka vaikuttavat

• elinympäristöön (yhdyskuntasuunnittelu, liikenneratkaisut)
• elinoloihin (asumisolosuhteet, työllisyys ja työolot)
• perheiden hyvinvointiin (toimeentulo, hyvinvointituen antaminen, yhteisöllisyyden tukeminen)
• terveyttä edistäviin elintapoihin (liikuntamahdollisuudet, paikalliset ravitsemuspolitiikan painotukset, päihteiden käytön ehkäisy)
• palvelujärjestelmän toimivuuteen, laatuun ja saatavuuteen.

Päätöksenteossa ja ratkaisujen valmistelussa täytyy arvioida päätösten vaikutuksia väestön terveyteen ja sosiaaliseen hyvinvointiin.

Lappeenrannan kaupunki on laatinut ohjeen ennakkovaikutusten arvioinnin tueksi.

Esimerkkejä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä kunnissa_.jpg