Valitse taso
Alue- ja asukasneuvoston tehtävät
• Toimii lähidemokratiaan liittyvien asioiden ehdottavana ja aloitteellisena vaikuttamistoimielimenä

• Edistää asukkaiden kuulemisen kehittämistä ja vahvistamista

o Tekee aloitteita ja esityksiä toimialoille sekä kaupungille edistääkseen kuntalaisten osallistamista, osallistumista ja vaikuttamismahdollisuuksia päätöksenteossa

• Vastaa Asukkaiden Lappeenranta -toiminnan kehittämisestä ja asukkaiden aktivoimisesta asuinalueidensa kehittämistyöhön

• Seuraa ja arvioi kuntalaisten osallisuuden ja vaikuttamisen strategiaan kirjattujen tavoitteiden toteutumista

• Seuraa tehtyjen kuntalaisaloitteiden määrää ja niiden toteutumista

• Tekee kaupungin avustustoimikunnalle esitykset koskien vuosittain jaettavia toiminta-avustuksia asukas- ja kyläyhdistysten osalta

• Valitsee Vuoden asukastoimijan Asukkaiden Lappeenranta -toiminnan alueraatien ehdotuksista

• Seuraa toimialojen ja omistajaohjauksen alla olevien yhtiöiden toimintaa ja kehittämistä antamalla lausuntoja.

• Viestii asukkaille selkokielellä meneillään olevista ajankohtaisista asioista

• Huolehtii ja järjestää ajankohtaisia koulutuksia Kuntalainen keskiöön toimintaperiaatteiden mukaisesti

• Hoitaa kaupunginhallituksen määräämät muut tehtävät