Etusivu PalvelutPäätöksenteko ja talousAsukas- ja alueneuvostoAsukas- ja alueneuvoston kokoonpano ja toiminta
Valitse taso
Alue- ja asukasneuvoston kokoonpano ja toiminta
Asukas- ja alueneuvostoon nimetään 4-vuotiskaudeksi 17 jäsentä ja yhtä monta varajäsentä seuraavasti:

9 alueraadin puheenjohtajaa
4  kaupunginvaltuuston edustajaa
2 toimialojen edustajaa, toimialajohtajat
Hyvinvointi- ja sivistyspalvelut ja Elinvoima ja kaupunkikehitys
1 kaupungin kehitysjohtaja, konsernipalvelut, strateginen ohjaus
1 kaupungin II kaupunginsihteeri, viestintäjohtaja, konsernipalvelut, viestintä- ja markkinointi
1 kaupungin asukasyhteyshenkilö, konsernipalvelut, viestintä- ja markkinointi

Asukas- ja alueneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan kaupunginvaltuuston edustajista ja varapuheenjohtajan alueraadin puheenjohtajien joukosta. Sihteerinä toimii kaupungin asukasyhteyshenkilö.

Asukas- ja alueneuvoston toiminta

Asukas- ja alueneuvosto valmistelee vuosittain toimintasuunnitelman, sisältäen talouden käyttösuunnitelman sekä laatii toimintakertomuksen.

Neuvoston puheenjohtaja kutsuu kokouksen koolle tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Asialista lähetetään myös varajäsenille.

Asukas- ja alueneuvoston pöytäkirjat laaditaan ja tarkastetaan soveltuvilta osin kaupungin hallintosäännön 19§:n määräyksiä noudattaen ja toimitetaan tiedoksi kaupunginhallitukselle, lasten ja nuorten lautakunnalle, kulttuuri- ja liikuntalautakunnalle, kaupunkikehityslautakunnalle, sekä alueraadeille. Medialle lähetetään päätöspöytäkirjan lehdistötiedote.

Asukas- ja alueneuvosto kokoontuu vähintään kolme (3) kertaa vuodessa. Asukas- ja alueneuvosto voi kutsua kokouksiinsa kuultavaksi eri alojen asiantuntijoita ja yhteistyötahoja.

Asukas- ja alueneuvoston kokouspalkkiot

Asukas- ja alueneuvoston jäsenille, pl. kaupungin virkamiehet, maksetaan kokouspalkkio kaupungin palkkio- ja matkustussäännön mukaan.