Valitse taso

Lappeenrannan kaupungin asukas- ja alueneuvosto

LAPPEENRANNAN ASUKAS- JA ALUENEUVOSTON TOIMINTASÄÄNTÖ 2017 - 2021

Asukas- ja alueneuvosto korvaa kaupunginhallituksen vuonna 2001 asettaman lähiötoimikunnan sekä Asukkaiden Lappeenranta -toiminnan piirissä olleen asukkaista koostuneen kaupunkiraadin.

Asukas- ja alueneuvosto toimii Lappeenrannan kaupunginhallituksen alaisuudessa. Neuvosto koostuu kaupungin Asukkaiden Lappeenranta -toiminnan piirissä olevien alueraatien puheenjohtajista, lappeenrantalaisista kaupunginvaltuutetuista ja eri toimialojen viranhaltijoista.

Asukas- ja alueneuvosto on yhteistyöelin, jonka kautta saadaan asukkaiden asiantuntemus ja mielipiteet mukaan kunnan eri toimialojen suunnitteluun ja päätöksentekoon.

Neuvosto on myös uuden kuntalain henkeä noudattava aluedemokratiamalli, perustuen kuntalain 5 lukuun ”Kunnan asukkaiden osallistumisoikeus” ja kohtaan 22 § ”Osallistumis- ja vaikuttamis-mahdollisuudet”. Kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Valtuuston on pidettävä huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen mahdollisuuksista. Osallistumista ja vaikuttamista voidaan edistää erityisesti, valitsemalla palvelujen käyttäjien edustajia kunnan toimielimiin.

Asukas- ja alueneuvoston toiminnassa näkyy vahvasti myös Kuntaliiton yhteistyössä kuntien ja sidosryhmien kanssa luoma Kuntalaiset Keskiöön -toiminta, joka kuvastaa kuntalaisen halua entistä enemmän vaikuttaa itseään ja lähiyhteisöjään koskeviin päätöksiin ja palveluihin.

Taustaa asukas- ja alueneuvoston toiminnalle

 

Kuntalaki: 5 luku Kunnan asukkaiden osallistumisoikeus
22 § Osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet

 

Kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Valtuuston on pidettävä huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen mahdollisuuksista.

Osallistumista ja vaikuttamista voidaan edistää erityisesti:

 

1) Järjestämällä keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia sekä kuntalaisraateja

2)  Selvittämällä asukkaiden mielipiteitä ennen päätöksentekoa

3)  Valitsemalla palvelujen käyttäjien edustajia kunnan toimielimiin

4)  Järjestämällä mahdollisuuksia osallistua kunnan talouden suunnitteluun

5)  Suunnittelemalla ja kehittämällä palveluja yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa

6)  Tukemalla asukkaiden, järjestöjen ja muiden yhteisöjen oma-

aloitteista asioiden suunnittelua ja valmistelua.