Nuorten kuuleminen Lappeenrannassa

Lappeenrannan kaupungissa kiinnitetään erityistä huomiota nuorten mielipiteiden kuulemiseen ja huomioon ottamiseen. Nuorilla on käytössään eri väyliä tuoda esille ajatuksiaan, ideoitaan, parannusehdotuksia nuorten elämää koskettavissa asioissa.

Näillä sivuilla esitellään nuorille suunnattuja keinoja vaikuttaa omaan elämäänsä ja asuinalueensa asioihin Lappeenrannassa.

Nuorisovaltuusto, Lasten Parlamentti ja oppilaskunnan hallitus


Nuori voi ottaa yhteyttä myös nuorisovaltuustoon. Eräs tapa vaikuttaa on ryhtyä itse ehdokkaaksi nuorisovaltuustoon. Alakoululaisilla on oma vaikuttajaryhmänsä, Lappeenrannan Lasten Parlamentti. Oman koulun asioissa voi ottaa yhteyttä koulun henkilökuntaan tai oppilaskunnan hallitukseen.
MV-oikeesti-nuorten-asialla-leima-NETTI.jpg

Nuorisotoimi kuuntelee tapahtumissa...

Lappeenrannan nuorisotoimella on monia tapahtumia, joissa on nuorilla mahdollisuus kertoa ideoitaan, toiveitaan ja parannusehdotuksiaan. Jokasyksyisessä Faktoista Valintoihin -tapahtumassa on Nuorten Tiedotuspiste Verkon pisteessä kysely nuorille, nuorisotoimen työntekijöitä käy toisinaan kouluilla juttelemassa oppilaiden kanssa sekä esim. Kaamospuhalluksessa on usein mahdollisuus kertoa ideoitaan. Kyselyiden tulokset tulevat näille nettisivuille näkyville.

...ja nuorisotiloilla

Lappeenrannan nuorisotoimen nuorisotiloilla oleville ohjaajille voi milloin vain kertoa ideoita uusista toiminnoista, tapahtumista ja parannusehdotuksista. Ensisijaisesti nuoriso-ohjaajat pyrkivät auttamaan nuoria ideoitsijoita toteuttamaan itse oman ideansa.

Liitteet

Vaikuttamispäivät


Nuorisotoimi on kehittänyt mallia, jonka avulla voidaan järjestää erityisiä nuorten kuulemistilaisuuksia kouluilla. Ideana on ollut että kehitetystä mallista voi jokainen koulu muokata omiin tarkoituksiinsa sopivan tapahtuman tai tehdä aivan omanlaisensa.
Lappeenrannan ensimmäinen V-päivä järjestettiin Kesämäen alueen kouluissa kevällä 2009. Lukuvuonna 2009-10 järjestetään V-päivän kanltainen kuulemistilaisuus ainakin Lauritsalan koulussa. Näissä tapahtumissa voi päästä esittämään oman ehdotuksensa suoraan asiasta vastaavalle virkamiehelle tai valtuutetulle.

Kuntalaisaloite


Nuori kansalainen voi vaikuttaa asioihin omassa kunnassaan. Lappeenrannan kaupungin nettisivuilla on kuntalaisaloite-sivu, jonka kautta voi jättää oman aloitteensa asioiden kehittämiseksi. Mahdollista on ottaa yhteyttä myös suoraan asioista vastaaviin virkamiehiin tai päättäjiin, mutta jos ei ole tietoa kenelle mikäkin asia kuuluu, voi käyttää kuntalaisaloite-sivua. Sen kautta viesti ohjautuu oikealle taholle.