Valitse taso

Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson yhteinen Nuori Kulttuuri MOVES -aluetapahtuma Lappeenrannassa 21.3.2020

 

Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson yhteinen Nuori Kulttuuri MOVES –tanssin aluetapahtuma järjestetään Lappeenranta-salissa 21.3.2020. Kaikki osallistuvat ryhmät saavat esityksestään palautteen ammattilaisraadilta, joka myös valitsee aluetapahtumasta valtakunnalliseen tapahtumaan pääsevät esitykset. Valtakunnallinen SottiisiMoves -tapahtuma järjestetään Tampereella 10.14.6.2020.
Säännöt Moves 2020

1.LAJIT JA KOREOGRAFIA

Tanssinlaji ja tyylisuunta on vapaa.
Koreografia voi olla yhden henkilön tekemä, tai useamman henkilön ryhmälle tekemä, tai ryhmän itse tekemä.

2. ESITYKSEN PITUUS JA TEKNISET TIEDOT

Esitysten enimmäispituus 6 minuuttia. Ryhmä voi sovittaa esityksensä sääntöjen mittaiseksi. Tekniset toiveet ilmoitetaan ilmoittautumisen yhteydessä.


3. IKÄRAJAT JA RAJOITUKSET

2010-2000 -syntyneet (10-20-vuotiaat). Enintään 1/3 ryhmän jäsenistä saa poiketa ikärajoituksesta. Rajoitus ei koske esitysten eikä ryhmien ohjaajia.
Moves on tarkoitettu kaikille tanssin harrastajille. Tapahtumiin voivat osallistua vähintään kahden esiintyjän ryhmät. Aluetapahtumaan voi osallistua useammalla esityksellä.
Valtakunnalliseen tapahtumaan sama ryhmä voi osallistua vain yhdellä esityksellä. 2/3 ryhmän jäsenistä tulee olla uusia, jotta ryhmä voidaan katsoa uudeksi kokoonpanoksi.
Nuoret, jotka opiskelevat tanssia ammatillisessa koulutuksessa (toinen aste, ammattikorkeakoulut tai Teatterikorkeakoulu) eivät voi osallistua tapahtumaan muuten kuin esitysten ohjaajina.

4. ALUETAPAHTUMAT JA VALTAKUNNALLINEN FESTIVAALI

Alueellisiin Moves-aluetapahtumiin voivat osallistua kaikki nuoret. Osallistuminen on maksutonta. Aluetapahtumiin ei ole esikarsintaa, vaan niihin osallistutaan ilmoittautumalla viimeistään kuukautta ennen tapahtumapäivää ilmoittautumislomakkeella. Raadit valitsevat aluetapahtumista edustajat valtakunnalliseen SottiisiMoves 2020 -festivaaliin, jonka Moves-katselmus järjestetään Tampereella 12.-14.6.2020.
Aluetapahtumista valitut ryhmät ilmoittautuvat itse valtakunnalliseen festivaaliin Tampereelle viimeistään 12.4.2020 mennessä. Tämän jälkeen tulleita ilmoittautumisia ei hyväksytä.

5. PALAUTE

Nuori Kulttuuri -tapahtumiin kuuluu vahvasti koulutuksellisuus. Kaikki tapahtumiin osallistuneet ryhmät saavat esityksestään ammattilaisraadilta suullisen ja kirjallisen palautteen sekä osallistujatodistuksen. Raati valitsee aluetapahtumista edustajat valtakunnalliseen SottiisiMoves -festivaalin Moves-katselmukseen Tampereelle 12.-14.6.2020.
Raadeissa painotetaan dialogia nuorten tekijöiden kanssa. Raati pyrkii nostamaan keskusteluun esityksen vahvuuksia ja myös asioita, joiden avulla ryhmän olisi mahdollista kehittyä oman taiteenlajinsa tekemisessä. Paikallisilla raadeilla on vapaus valita, millä painotuksilla esityksiä valitaan valtakunnalliseen festivaalin. Palautteessa kiinnitetään huomiota seuraaviin asioihin:
Tanssin ilon, palon ja innostuneisuuden näkyminen esiintymisessä
Vuorovaikutus tanssijoiden kesken sekä yleisön ja tanssijoiden välillä
Luovuus, persoonallisuus ja omien ideoiden näkyminen esityksessä
Tanssijoiden keholliset ja tanssilliset taidot
Monipuolinen kehon, liikemateriaalin sekä liikelaatujen hallinta
Vuorovaikutus musiikin kanssa ja musiikin yhteys teemaan ja liikkeeseen sekä rytmitaju
Koreografinen rakenteen näkyminen liikesarjoissa, rytmeissä ja draamallisuudessa sekä visuaalisuudessa.


Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson yhteisen aluetapahtuman järjestävät alueen kuntien nuorisotoimet, Lappeenrannan nuorisotoimen vastatessa tapahtuman tuotannosta ja organisoinnista. Aluetapahtuman käytännön toteutus tehdään yhteistyössä Saimaan nuorisoseurojen kanssa.
Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson MOVES aluetapahtumaan ilmoittautumisaika päättyy 21.2.2020.


Ilmoittautuminen tästä linkistä.

Lisätietoa: maakunnallisen nuorisotyön koordinaattori Salla Juha, Lappeenrannan nuorisotoimi, puh. 040-626 7554.

 

oikeaalakulma2.jpg