Valitse taso
kuvituskuva: mist sie haaveksit? kirjaston peruskorjauksen suunittelu

Mist sie haaveksit? - Lappeenrannan asukkaat osallistuivat pääkirjaston peruskorjauksen suunnitteluun

Lappeenrannan pääkirjastoon on tulossa vuosina 2022–2023 peruskorjaus, jonka suunnittelu on käynnissä. Uudistuvasta pääkirjastosta halutaan entistä toimivampi ja paremmin asiakkaiden toiveita vastaava uuden ajan kirjasto. Kirjasto on kaupungin käytetyin kulttuuripalvelu, joten ideoita ja toiveita suunnittelun pohjaksi haettiin ensimmäiseksi Lappeenrannan asukkailta.

Vuonna 2020 Mist sie haaveksit? -hanke kutsui Lappeenrannan asukkaat mukaan pääkirjaston peruskorjauksen suunnitteluun. Hankkeen nimissä tehtiin mittava asukaskysely, järjestettiin avoimia kehitystyöpajoja, jalkauduttiin erilaisiin tapahtumiin kohtaamaan kaupunkilaisia ja oltiin läsnä mm. lasten parlamentin kokouksissa. Hanke tavoitti eri keinoin yhteensä yli 400 asukasta lapsista opiskelijoihin ja työikäisistä senioreihin. Myös kirjaston ei-käyttäjiä onnistuttiin tavoittamaan.

Asukaskyselyn, työpajojen ja muiden kanavien kautta tulleet asukkaiden kehitysehdotukset koottiin osaksi peruskorjauksen virallista toimintasuunnitelmaa.

Asukkaat esittivät Lappeenrannan pääkirjaston peruskorjaukselle mm. seuraavanlaisia kehitysideoita ja toiveita:

- Kirjaston tiloissa saumattomasti palveleva kahvila, joka lisää kirjaston elinvoimaa, viihtyisyyttä ja yhteisöllisyyttä

- Erilaisia joustavia työskentely- ja kokoontumistiloja asukkaiden erilaisiin tarpeisiin: lukemiseen, opiskeluun, kokouksiin, kokoontumiseen, harrastamiseen ja rentoutumiseen

- Esitystila joka mahdollistaa tapahtumien järjestämisen kirjastossa laadukkaasti sekä rikkomatta kirjaston muiden tilojen ja toimintojen rauhaa

- Laadukas ja monipuolinen kokoelma on monille käyttäjille edelleen tärkeintä kirjastossa eikä sen haluta heikkenevän liikaa muiden palvelujen ja toimintojen kustannuksella

- Panostus nuoriin: kirjastotilaa, johon nuoret voivat kokea olevansa aina tervetulleita

- Maker’s Space: entisen digipajan tilojen laajentaminen ja toimintojen lisääminen Helsingin keskustakirjasto Oodin kaupunkiverstaan hengessä

- Tarinasalista saadaan teknisillä parannuksilla nykyaikainen tila, jossa monipuolinen tapahtuma- ja harrastetoiminta voi jatkua entistä runsaampana ja vaivattomampana

- Sisätilojen muotokieli halutaan päivittää 70-luvulta tähän päivään. Kirjastoon halutaan paljon luonnonvaloa ja Saimaan luonnollinen värimaailma voisi näkyä sen tiloissa sekä sisustuksessa. Lainaushallin avara ja ilmava tunnelma halutaan säilyttää ja paranneltu akustiikka tukisi myös tilan rauhallisuutta. Myös huonekasvit ja taide lisäisivät monien asukkaiden mielestä kirjaston viihtyisyyttä.


 

Millainen olisi sinun unelmiesi kirjasto?

Mitä siellä tehdään?
Miltä siellä kuulostaa?
Miltä siellä näyttää? 
Millaiset istuimet siellä ovat?