Valitse taso

Pääkirjaston varastossa olevat tieteelliset suomalaiset sarjat

JULKAISUN NIMI - KIRJASTOLLA OLEVAT VUOSIKERRAT
Academia scientiarum Fennica = Suomalainen tiedeakatemia: Esitelmät ja pöytäkirjat. - 1908– 1976. - Vuosikirja 1977–2001, 2003, 2005, 2013.
Acta botanica Fennica. - 1925–1979.
Acta forestalia Fennica. - 1927–1977.
Acta geographica. - 1927–1972. - Sulautunut julkaisuun Fennia.
Acta societatis medicorum fennicae Duodecim. Series B. - 1930–1946.
Acta societatis pro Fauna et Flora Fennica. - 1881–1976.
Acta societatis pro Fauna et Flora Fennica 59 : Bibliotheca zoologica Fenniae opera annorum 1901–1930. Bibliografia.
Acta universitatis Lappeenrantaensis. 1996-2014 [Väitöskirjat]
Acta zoologica Fennica. - 1926–1979.
Annales Academiae scientiarum Fennicae. Sarja A. - 1909–1943. - Sarja B. - 1909–1996. - Sarja Dissertationes humanarum litterarum. - 1975–1992. – Sarja Pohjoismaiden historiaa valaisevia asiakirjoja. - 1912, 1939, 1944, 1948, 1957, 1958.
Annales botanici Fennici. - 1964–1977.
Annales botanici Societatis zoologiae-botanicae Fennicae Vanamo. - 1931–1964.
Annales entomologici Fennici = Suomen hyönteistieteellinen aikakauskirja. - 1935–1989.
Annales universitatis Turkuensis. Katso: Turun yliopiston julkaisuja.
Annales zoologici Fennici. - 1964–1977.
Annales zoologici Societatis zoologiae-botanicae Vanamo. - 1932–1963.
Bidrag till Finlands historia. - 1894 –. Osat: vuodet 1663–69, 1638–, 1531–1560, 1561–1570, 1571–1589.
Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk.  - 1858–2014.
(sekä siihen sulautunut Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik).
Commentationes humanarum litterarum. - 1922–1991.
Commentationes scientiarum socialium. - 1972–1991.
Communicationes instituti forestalis Fenniae. - 1953–1972.
Entomologica Fennica. - 1990–1993.
Fauna Fennica. - 1947, 1956–1968, 1971, 1974–1976.
Flora Fennica. - 1959, 1961, 1965, 1971, 1977.
Fennia. - 1891–1995.
FF Communications [folklore]. -. 1910–1992.
Folia forestalia. - 1963–1994.
Historiallinen arkisto. - 1866–1985.
Historiallisia tutkimuksia. - 1954, 1970–1990.
Kejserliga finska Hushållningssällskapets handlingar. - 1877–1899.
Lappeenrannan teknillinen yliopisto, aikaisemmin korkeakoulu: Väitöskirjat 1996-2014.
Meddelanden av Societas pro Fauna et Flora Fennica. - 1885–1925.
Meddelanden af geografiska föreningen i Finland. - 1882–1920.
Memoranda societatis pro Fauna et Flora Fennica. - 1927–1978.
Samling af urkunder rörande Finlands historia. Femte delen, 1615–1618.
Silva Fennica. - 1926–1977.
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland. - 1886–1992.
Societas Scientiarum Fennica. Vuosikirja. - 1923–1971.
Suomalais-ugrilaisen seuran aikakauskirja. - 1911–1977.
Suomalais-ugrilaisen seuran toimituksia. - 1899–1990.
Suomalaisen tiedeakatemian toimituksia. Sarja Humaniora. - 1996–2011.
Suomen historian lähteitä. - 1936–1942. 
Suomen kirkkohistoriallisen seuran pöytäkirjat liitteineen. (Toimintavuodet 1891–1910).
Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia. - 1895–1974.
Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja. - 1911–1971.
Suomen muinaismuistoyhdistyksen aikakauskirja. - 1901, 1911, 1912–1920, 1930, 1943, 1945, 1948, 1950, 1951.
Suomen museo. - 1898–1987.
Suomen sukututkimusseuran vuosikirja. - 1918–1920, 1922–1959, 1965–1973, 1986–2005.
Tieteellisiä julkaisuja / Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu.  – 1998 [Väitöskirjat]
Turun yliopiston julkaisuja. Sarja B, Humaniora. - 1923–1986. - Sarja C, Scripta lingua Fennica edita. - 1965, -66, -75, -78, -80, -83, -88, -94, -96, 2000, 2001.
Öfversigt av finska vetenskap-societetens förhandlingar. - 1853–1922.