Valitse taso

Kirjaston käyttösäännöt

Kirjastokortti ja käyttäjän vastuu

Kirjaston käyttöoikeus on kaikilla, jotka noudattavat näitä käyttösääntöjä.

Kirjastokortin ja tunnusluvun saamiseksi asiakkaan on todistettava henkilöllisyytensä ja sitouduttava allekirjoituksellaan noudattamaan käyttösääntöjä. Alle 15-vuotiaalta vaaditaan huoltajan kirjallinen suostumus. Yhteisökortilla lainatusta aineistosta on vastuussa kortin allekirjoittanut henkilö.

Kirjastokortti on henkilökohtainen ja asiakas on vastuussa kaikesta kortilla lainatusta aineistosta. Kirjastokortti on aina esitettävä kirjastossa asioitaessa. Kortin katoamisesta ja osoitteen tai nimen muutoksesta on ilmoitettava välittömästi kirjastoon. Asiakas on vastuussa ennen kirjastokortin katoamisilmoitusta kortilla lainatusta aineistosta ja kertyneistä maksuista.

Kirjaston käyttäjä on velvollinen käsittelemään kirjaston aineistoa ja muuta omaisuutta huolellisesti siten, ettei se vaurioidu. Kirjasto ei vastaa lainatun aineiston tai käytetyn välineistön asiakkaalle aiheuttamista vahingoista.

Lainaaminen 

Aineistoilla on erilaisia laina-aikoja. Yleisimmät laina-ajat on lueteltu erillisellä liitteellä. Lainan voi uusia, jos aineistosta ei ole varauksia tai uusimiskertojen maksimimäärä ei ylity. Lainan voi uusia kirjaston asiakaspalvelupisteessä, verkkokirjastossa, puhelimitse tai sähköpostin välityksellä.

Elokuvien, pelien ja tv-ohjelmien lainaamista rajoitetaan kuvaohjelmalain säätämien ikärajojen mukaan.

Asiakkaat voivat tehdä aineistosta varauksia ja hankintaehdotuksia. Aineistoa, jota kirjastossa ei ole, välitetään kaukolainaksi muista kirjastoista. Kaukopalvelussa noudatetaan valtakunnallisia ohjeita, lainan antaneen kirjaston ehtoja sekä sen määräämiä maksuja.

Palauttaminen

Lainat on palautettava tai uusittava viimeistään lainan eräpäivänä. Palauttaminen tapahtuu asiakkaan vastuulla ja siitä saa halutessaan kuitin.

Maksut

Kirjaston omien aineistojen käyttö, lainaaminen ja varaaminen sekä kirjaston käyttäjille annettava ohjaus, neuvonta ja tietopalvelu on maksutonta. Kirjasto perii maksun mm. myöhässä palautetusta aineistosta, varatun aineiston noutamatta jättämisestä, myöhästymisilmoitusten ja laskujen toimittamisesta, turmeltuneesta aineistosta sekä tulosteista. Voimassa olevat maksut on lueteltu erillisellä liitteellä.

Kirjaston maksuja voi maksaa myös verkkokirjaston kautta. Maksuja ei voi valita maksettavaksi yksittäin, vaan kaikki maksut maksetaan kerralla. Pienin summa, jonka verkossa voi maksaa on 0,65 euroa. Verkkomaksamista varten asiakkaan tiedoissa tulee olla sähköpostiosoite. Myöhässä olevien lainojen maksut näkyvät maksuissa vasta niiden palauttamisen tai uusimisen jälkeen.

Kirjasto ei ole vastuussa eräpäivämuistutusten tai myöhästymisilmoitusten perillemenosta. Myöhästymismaksu peritään myös siinä tapauksessa, että lainojen uusiminen verkkokirjastossa ei ole onnistunut.

Kadonnut tai vahingoittunut aineisto on korvattava uudella vastaavalla kappaleella tai maksamalla siitä kirjaston määräämä hinta. Tekijänoikeusmaksujen vuoksi DVD-, Blu-Ray- ja CD-rom -levyjä ei voi korvata uudella kappaleella.

Kirjastolla on oikeus periä saatavansa oikeusteitse. Asiakas korvaa maksujen perinnästä aiheutuneet kulut.

Lainausoikeuden menetys

Asiakas menettää lainausoikeuden, jos palauttamattomia lainoja on laskutettu tai maksamattomat maksut ylittävät määritellyn rajan. Lainauskielto on voimassa kunnes asiakas on suorittanut maksut.

Käyttöoikeuden menetys

Käyttöoikeuden menetyksellä tarkoitetaan määräaikaista kieltoa kirjaston käyttöön niissä tapauksissa, kun asiakas toistuvasti ja olennaisesti aiheuttaa häiriötä kirjaston toiminnalle, vaarantaa sen turvallisuutta tai vahingoittaa kirjaston omaisuutta. Käyttökielto voi olla enintään 30 päivää. Käyttöoikeuskiellon määrää joko kirjastotoimenjohtaja tai hänen sijaisensa. Ennen käyttökiellon antamista osapuolille varataan tilaisuus tulla kuulluksi. Käyttökiellosta tehdään viranhaltijapäätös, johon asiakas voi vaatia oikaisua kuntalain mukaisesti.

Asiakkaan tietosuoja

Kirjaston lainaajarekisteri on henkilötietolain mukainen. Kirjastolla on oikeus tallentaa lainaajan henkilötunnus rekisteriin (henkilötietolaki 523/1999, 13§). Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisten käyttöön. Rekisteriseloste on nähtävillä kirjastossa ja kirjaston verkkosivuilla. 

Maksut

Kirjastossa perittävät maksut 1.1.2017 alkaen
•Maksu noutamatta jääneestä varauksesta 1,50 €, ei lasten- ja nuortenosastojen aineistosta. 
•Kaukolainojen tilausmaksu (kaikki Heili-kirjastojen ulkopuoliset kirjastot) 5,00 €
•Kirjastokortin uusiminen 2,00 €

Myöhästymismaksut:

Myöhästymismaksuja aletaan periä heti eräpäivän jälkeen kaikilta kalenteripäiviltä juhlapyhät mukaan lukien 0,20 €/laina/vrk. Myöhästymismaksu peritään myös lehdistä. Lastenaineistosta ei peritä myöhästymismaksuja. Maksamattomat myöhästymismaksut ja muut maksut kertyvät lainaajan maksutilille, jonka suuruus saa olla korkeinaan 10,00 €. Kertyneet maksut on maksettava viimeistään seuraavan vuoden ensimmäisen lainauksen yhteydessä.
Lainan ylin sakkomaksu on 6,00 €/laina.

Myöhästymisilmoitusmaksu:

 Ensimmäinen myöhästymisilmoitusmaksu lähetetään 7 vuorokauden kuluttua eräpäivästä, toinen ilmoitus 14 vuorokauden kuluttua edellisestä ilmoituksesta. Varatusta aineistosta lähtee myöhästymisilmoitus yhden vuorokauden kuluttua eräpäivästä ja toinen ilmoitus 14 vuorokauden kuluttua edellisestä ilmoituksesta. 
Myöhästymisilmoituksista peritään 0,80 €/ilmoitus. Maksu peritään myös lastenaineiston myöhästymisilmoituksesta. Laskutuslisä on 5,00 € laskulta.
  
 Palauttamaton aineisto laskutetaan 40 vuorokauden kuluttua viimeisestä myöhästymisilmoituksesta. Konsolipelien korvaushinta on korkeintaan 40,00 €, DVD-levyjen, blu-ray-levyjen ja cd-romien korvaushinta on korkeintaan 20,00 €, muusta aineistosta peritään aineistorekisterin mukainen korvaus.

Valokopiot / arkki:
• A4 0,50 €
• A3 0,60 €

Värilliset valokopiot / arkki
• A4 1,00 €
• A3 2,00 €

Atk-tulosteet / arkki
• mustavalkoiset 0,20 €
• värilliset 1,00 €

Kokoelmasta poistettujen kirjojen myyntihinnat:
• Aikuisten kirjat 1,00 €
• Lasten kirjat 0,70 €
• Suurteokset 3,30 €
• Lehdet 0,50 €
• Äänitteet 1 €
• Nuotit 1 €

Muut tuotteet:
• Muovikassit 0,20 €
• Kuitukangaskassi (Lappeenranta) 2,00 € 
• USB-muistitikut 4 Gb 5,00 €
• CD-RW- ja DVD-R-levyt 2,00 €

Kokoustilojen maksut:

Pääkirjaston Tarinasali, ala-aulan kokoushuone ja Heili-sali sekä Korvenkylän kirjaston kerhotila, jatkuva varaus koko kaudeksi (syyskuun alusta toukokuun loppuun): •2 kertaa viikossa 300,00 €
• 1 kerta viikossa 170,00 €
• 2 kertaa kuussa 130,00 €
• 1 kerta kuussa 90,00 €

Yksittäiset tilaisuudet:

Suljettu tilaisuus
• Ala-aulan kokoustila 30 €/t, minimiveloitus 2 t
• Tarinasali 30 €/t, minimiveloitus 2 t
• Heili-sali 40 €/t, minimiveloitus 2 t
• Korvenkylän kirjaston kerhotila 10 €/t, minimiveloitus 2 t

Yleisötilaisuus
• Ala-aulan kokoustila 40 €/t, minimiveloitus 2 t
• Tarinasali 40 €/t, minimiveloitus 2 t
• Heili-sali 50 €/t, minimiveloitus 2 t
• Korvenkylän kirjaston kerhotila 10 €/t, minimiveloitus 2 t

Varauslomake

Kokoustiloja varattaessa on täytettävä varauslomake, jossa ilmoitetaan tilaisuuden ajankohta, aihe, varaajayhteisö, yhteyshenkilö sekä laskutusosoite. Varauslomakkeessa varaaja sitoutuu noudattamaan yllä olevia tilojen käyttöperiaatteita. Varauslomakkeita saa vahtimestareilta.

Yhteystiedot:

Pääkirjaston ala-aulan kokoustila (20 henkilöä) ja Tarinasali (70 henkeä): Vahtimestarit, puh. (05) 616 2346
Heili-sali (40 henkeä): tietopalvelu, puh. (05) 616 2341
Korvenkylän kirjasto (10 henkeä): puh. 0400 182 974

Tutkijanhuoneen vuokraus pääkirjaston (hiljainen, avoin tila opintosalin yhteydessä) sekä Joutsenon ja Lauritsalan kirjaston:
• 8,00 € / pv
• 30,00 € / vk
• 80,00 € / kk

 

Yleisimmät laina-ajat

Aineistoilla on erilaisia laina-aikoja, eräpäivät on syytä aina tarkistaa eräpäiväkuitista.

Neljä (4) viikkoa:

* kirjat 
* äänikirjat
* kartat
* kielikurssit 
* nuotit ja partituurit
* cd-rom–levyt
* videokasetit

Kaksi (2) viikkoa:

* lehdet
* cd-levyt (musiikki)
* konsolipelit
* pelit
* kirjat, joista on useita varauksia
* pokkarit
* dvd-levyt
* blu-ray–levyt

Yksi (1) viikko:

* liikuntavälineet
* pikalainat

Rajoituksia lainamäärissä:

* dvd –levyjä 50 kpl
* blu-ray-levyjä 50 kpl
* konsolipelejä 10 kpl
* musiikin cd-levyjä 50 kpl
* lainoja yhteensä 100 kpl
* varauksia yhtä aikaa 50 kpl