Valitse taso

Varhaiskasvatuksen yksityisen päiväkodin palvelusetelipalveluntuottajaksi hakeutuminen


Yksityinen päiväkotitoimija voi hakeutua Lappeenrannan kaupungille yksityisen päiväkodin palvelusetelipalvelun tuottajaksi jatkuvalla haulla. Hakijat hyväksytään Lappeenrannan kaupungin lasten ja nuorten lautakunnassa. Haku palveluntuottajaksi tehdään "Hakemus yksityisen päiväkodin palvelusetelipalvelun tuottajaksi" -lomakkeella.

Hakijoista päätetään sääntökirjan mukaisesti.

Yksityisen päiväkodin palvelusetelin käyttöä ohjaa Lappeenrannan kaupungin lasten ja nuorten lautakunnassa 16.1.2018 hyväksytty Varhaiskasvatuksen yksityisten päiväkotien palvelusetelisääntökirja.

Palveluseteli voidaan myöntää vain varhaiskasvatusoikeuden piirissä olevien lasten varhaiskasvatuksesta aiheutuvien kustannusten korvaamiseen. Palveluseteli on lapsikohtainen. Palveluseteli rinnastetaan varhaiskasvatuslain 11a §:n mukaiseen kunnan järjestämään varhaiskasvatukseen, eikä lapselle voi saada samanaikaisesti lasten kotihoidontukea tai yksityisen hoidon tukea.

Hakemus palvelunsetelintuottajaksi sekä sääntökirja löytyvät liitteistä.

Ennen yksikön toiminnan hyväksymistä palvelutuottajan tulee tehdä ilmoitus yksityisistä sosiaalipalveluista (AVI) ja toimittaa se vaadittuine liitteineen.

Palveluntuottaja veloittaa tuottamastaan palvelusta Lappeenrannan kaupunkia asiakkaalle myönnetyn palvelusetelin arvon puitteissa toteutuneen palvelun osalta sääntökirjan ehtojen mukaisesti.

Lisätietoja:

Ostopalveluohjaaja Anu Lindgren puh. 040 523 4524, sähköposti: etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Hakemukset on lähetettävä osoitteeseen: Lappeenrannan kaupunki kirjaamo/Hyvinvointi- ja sivistyspalvelut, PL 11, 53101 Lappeenranta tai sähköisesti: kirjaamo@lappeenranta.fi