Palvelut
Valitse taso

Varhaiskasvatuksen yksityisen päiväkodin palvelusetelipalveluntuottajaksi hakeutuminen


Yksityinen päiväkotitoimija voi hakeutua Lappeenrannan kaupungille yksityisen päiväkodin palvelusetelipalvelun tuottajaksi jatkuvalla haulla. Haku palveluntuottajaksi tehdään hakemuksella yksityisen päiväkodin palvelusetelipalvelun tuottajaksi. Samassa yhteydessä palveluntuottajan on toimitettava aluehallintoviraston edellyttämä ilmoitus yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen tuottamisesta vaadittuine liitteineen.

Molemmat asiakirjat käsitellään ja hakijoista päätetään sääntökirjan mukaisesti Lappeenrannan kaupungin lasten ja nuorten lautakunnassa. Mikäli palveluntuottajalla on useampia päiväkoteja, tulee hyväksyntä palvelusetelituottajaksi hakea jokaiselle päiväkodille erikseen. Hakemus yksityisen palvelunsetelipalvelun tuottajaksi sekä sääntökirja löytyvät sivun liitteistä.

Kaikki asiakirjat tulee toimittaa hyvissä ajoin ennen suunniteltua toiminnan alkamisajankohtaa Lappeenrannan kaupungille (kirjaamoon). Kunta ilmoittaa aluehallintovirastolle tiedot rekisterinpitoa varten.

Yksityisen päiväkodin palvelusetelin käyttöä ohjaa Lappeenrannan kaupungin lasten ja nuorten lautakunnassa 16.1.2018 hyväksytty Varhaiskasvatuksen yksityisten päiväkotien palvelusetelisääntökirja.

Palveluseteli voidaan myöntää vain varhaiskasvatusoikeuden piirissä olevien lasten varhaiskasvatuksesta aiheutuvien kustannusten korvaamiseen. Palveluseteli on lapsikohtainen. Palveluseteli rinnastetaan varhaiskasvatuslain 12 §:n mukaiseen kunnan järjestämään varhaiskasvatukseen, eikä lapselle voi saada samanaikaisesti lasten kotihoidontukea tai yksityisen hoidon tukea.

Palveluntuottaja veloittaa tuottamastaan palvelusta Lappeenrannan kaupunkia asiakkaalle myönnetyn palvelusetelin arvon puitteissa toteutuneen palvelun osalta sääntökirjan ehtojen mukaisesti.

Lisätietoja:

Anu Lindgren-Kilpiä
Yksityisten päiväkotien ohjaaja
puh 040 523 4524
sähköposti etunimi.sukunimi(at)edu.lappeenranta.fi

Kaupungin vapaat tontit:
Tontti-vastaava Kimmo Lehtonen puh. 040-7400376 , sähköposti: etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Asemakaavatilanne:
Kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä puh. 040 653 0745, sähköposti: etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Päivähoitotilojen suunnittelu ja perustaminen:
Terveystarkastajat Riitta Lehti puh. 040 594 0272 ja Iida Hietamies puh. 040 518 0868, sähköposti: etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Hakemukset on lähetettävä osoitteeseen:
Lappeenrannan kaupunki kirjaamo/Hyvinvointi- ja sivistyspalvelut, PL 11, 53101 Lappeenranta tai sähköisesti: kirjaamo@lappeenranta.fi