Valitse taso

Lappeenrannan kaupunki ottaa käyttöön varhaiskasvatuksen palvelusetelijärjestelmän yksityisissä päiväkodeissa


Lappeenrannan kaupungin lasten ja nuorten lautakunta on kokouksessaan 9.11.2017 päättänyt, että varhaiskasvatuksen palvelusetelijärjestelmä otetaan käyttöön 1.8.2018 alkaen (Lasten ja nuorten lautakunta § 62 9.11.2017).

Palvelusetelijärjestelmä koskee niissä yksityisissä päiväkodeissa annettavaa varhaiskasvatusta, jotka Lappeenrannan kaupunki hyväksyy palveluntuottajaksi. Palvelusetelipäiväkotien toimintaa säätelee ja ohjaa samat lait, asetukset ja määräykset kuin kunnan omaa varhaiskasvatustoimintaa. Lisäksi palvelusetelipäiväkoteja valvotaan kunnan varhaiskasvatuksen toimesta.

Nykyiset Lappeenrannan kaupungin ostopalvelupäiväkodit ovat hakeutuneet palveluntuottajiksi palvelusetelijärjestelmään 1.8.2018 alkaen.


Tietoa perheille palvelusetelistä

Toimintaohjeet ovat luettavissa Tietoa perheille -sivulla.

Palvelusetelipäiväkodit Lappeenrannassa: Tirikan päiväkoti, Steinerpäiväkoti Tontuntupa, Kristillinen päiväkoti Omenapuu ja Touhula Tirilä, tammikuussa 2019 avautuu Touhula Lappeenrannan kampus.

Palvelusetelipäiväkodeissa olevien lasten varhaiskasvatuksen asiakasmaksu määritellään samoin perustein kuin kunnan omissa yksiköissä järjestettävän varhaiskasvatuksen asiakasmaksu.

Lisätiedot

Saila Ylänne-Korhonen
Yksityisten päiväkotien ohjaaja
Matkapuhelin 040 140 8024
etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi