Palvelut
Valitse taso

Lappeenrannan kaupunki ottaa käyttöön varhaiskasvatuksen palvelusetelijärjestelmän yksityisissä päiväkodeissa


Lappeenrannan kaupungin lasten ja nuorten lautakunta on kokouksessaan 9.11.2017 päättänyt, että varhaiskasvatuksen palvelusetelijärjestelmä otetaan käyttöön 1.8.2018 alkaen (Lasten ja nuorten lautakunta § 62 9.11.2017).

Palvelusetelijärjestelmä koskee niissä yksityisissä päiväkodeissa annettavaa varhaiskasvatusta, jotka Lappeenrannan kaupunki hyväksyy palveluntuottajaksi. Palvelusetelipäiväkotien toimintaa säätelee ja ohjaa samat lait, asetukset ja määräykset kuin kunnan omaa varhaiskasvatustoimintaa. Lisäksi palvelusetelipäiväkoteja valvotaan kunnan varhaiskasvatuksen toimesta.

Nykyiset Lappeenrannan kaupungin ostopalvelupäiväkodit ovat hakeutuneet palveluntuottajiksi palvelusetelijärjestelmään 1.8.2018 alkaen.


Tietoa perheille palvelusetelistä

Palvelusetelipäätökset tehdään elokuussa viikon 34 alkuun mennessä ja ne tulevat perheille kirjepostina. Syy päätösten myöhempään tekoon johtuu varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen muutoksista, jotka tulevat voimaan 1.8.2018. Nämä muutokset voivat vaikuttaa perheiden asiakasmaksuihin (palvelusetelipäiväkodissa omavastuuosuuteen) riippumatta siitä onko lapsi kunnallisessa varhaiskasvatuksessa vai palvelusetelipäiväkodissa.

Palvelusopimus yksityisen päiväkodin kanssa on sopimus lapsen varhaiskasvatuspaikasta ja lapsi voi aloittaa elokuussa päiväkodissa, vaikka palvelusetelipäätöstä ei vielä ole tehty. Palveluseteli myönnetään kaikille niille lapsille, joiden osalta Lappeenrannan kaupunki on saanut palveluntuottajalta tiedon, että palvelusopimus on tehty.

Lisätietoja 28.6.2018 asti ostopalveluohjaaja Anu Lindgren ja sen jälkeen Saila Ylänne-Korhoselta. Sähköpostiosoitteet muodossa: etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Toimintaohjeet ovat luettavissa Tietoa perheille -sivulla.

Palvelusetelipäiväkodit Lappeenrannassa: Tirikan päiväkoti, Steinerpäiväkoti Tontuntupa, Kristillinen päiväkoti Omenapuu ja Touhula Tirilä.

Palvelusetelipäiväkodeissa olevien lasten varhaiskasvatuksen asiakasmaksu määritellään samoin perustein kuin kunnan omissa yksiköissä järjestettävän varhaiskasvatuksen asiakasmaksu.

Lisätiedot


Anu Lindgren
Ostopalveluohjaaja
Matkapuhelin
040 523 4524
etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Päivi Virkki
Varhaiskasvatusjohtaja
Matkapuhelin
040 506 7309
etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi