Kysymyksiä ja vastauksia

K: Ongelmia Android-puhelimella sovellukseen kirjautumisessa
V: On ilmennyt ongelmia android-puhelimilla (2x Huawei Honor 7, 2x Samsung galaxy xx) kirjautumisessa. Kun TietoEdun aloitussivulla napsauttaa suomenlippua (eli ohjaa suomi.fi-kirjautumiseen) sovellus ilmoittaa virhekoodin 5 (SSL Error), eikä siis ohjaudu eteenpäin tunnistatumiseen. Virhe näyttäisi tulevan siitä, että puhelin estää websivujen avaamista sovelluksen sisällä (Suomi.fi-tunnistautuminen on itse asiassa web-sivusto). Sähköinen hoitoaikavaraus -sivulla on liitteenä ohje Android System WebView – päivityksestä, jolla kyseisen virhetilanteen saa korjattua.

K: Miksi vaaditaan vahvaa tunnistautumista
V: Tieto Edu on osa laajempaa palvelukokonaisuutta, joista nyt käytössä kunnassanne on vain hoitoajat. Palvelua ajatellaan kokonaisuutena ja ainakin toistaiseksi sen kaikkiin osiin vaaditaan vahvaa tunnistautumista. Tulevaisuus ja kuntien varhaiskasvatuspalveluiden asettamat vaatimukset tulevat vaikuttamaan siihen mihin suuntaan tuon kirjautumisen osalta mennään. Mobiilisovelluksessa on käytössä tälläkin hetkellä jo niin sanottu pitkä kirjautuminen, mutta websovelluksessa vaaditaan joka kerta tunnistautumista ihan jo Suomi.fi palvelun sääntöjen perusteellakin.

K: Miksi Tieto Edu mobiilisovellus kysyy lupaa kuvien ja tiedostojen käyttöön
V: Tieto Edu on laajempi kokonaisuus johon hoitoaikojen lisäksi on mahdollista liittää esim. viestit toiminto, jonka kautta voidaan lähettää kuvia ja liitetiedostoja.

K: Miten varaan lapsen hoitoajat?
V: Lasten hoitoajat varataan sähköisesti mobiililaitteeseen ladattavan Tieto Edu –appin tai web-selaimen kautta. Järjestelmään tunnistaudutaan pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Kun olet ottanut varhaiskasvatuspaikan vastaan, niin pääset heti tekemään hoitoaikailmoituksia. Kirjaudu järjestelmään ja siirry kalenterissa sille viikolle, jolloin hoitosuhde alkaa.
Järjestelmä on käytössä kaikissa päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa.

K: Ketkä pääsevät ilmoittamaan poissaoloja ja hoitoaikoja?
V: Ilmoittaminen onnistuu ilman lisätoimenpiteitä vain virallisilta huoltajilta eli lähivanhemmalta / etävanhemmalta.

K: Mikä on mobiilivarmenne?
V: Mobiilitunnistautuminen on puhelimen sim-korttiin sidottu tunnistautumismenetelmä Suomi.fi -palvelun sisällä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että Suomi.fi -palvelun sisällä käyttäjä valitsee pankin sijasta mobiilivarmenteen ja etenee siellä sitten ohjeiden mukaan. Lisätietoja mobiilivarmenteesta: https://mobiilivarmenne.fi/

K: Koska hoitoajat on viimeistään ilmoitettava?
V: Varaa lapsesi hoitoajat ja ilmoita poissaolot ei ensi vaan sitä seuraavalle viikolle viimeistään kuluvan viikon sunnuntaina klo 23.59 mennessä. Sunnuntaina klo 24 on suljettu seuraava ja sitä seuraava viikko. Jos et tee hoitoaikavarauksia määräpäivään mennessä katsotaan, että tarvetta hoitopäiville ei kyseisen jakson aikana ole.

K: Mikä on ”jakso”, joka täytyy ilmoittaa?
V: Jakso on vähintään seuraava kokonainen viikko, jota ei vielä ole lukittu. Suunnitelmien teko uusille viikoille on mahdollista sulkuajan puitteissa. Voit myös muuttaa aiemmin ilmoittamiesi viikkojen hoitoaikoja sulkuajan puitteissa. Esimerkiksi maanantaina 12.3.2018 voi ilmoittaa hoitoaikoja maanantaille 26.3.2018 ja siitä eteenpäin. Suunnitelmien syöttö tulevaisuuteen onnistuu maksimissaan puoleksi vuodeksi eteenpäin.

K: Mitä tapahtuu jos en ole tehnyt hoitoaikavarauksia määräaikaan mennessä?
V: Silloin katsotaan, että tarvetta hoitopäiville ei kyseisen jakson aikana ole.

K: Tarvitseeko hoitoajat varata sovelluksen kautta, kun lapsella on rajattu varhaiskasvatusoikeus 20h/viikossa ja hoitopäivät ja -ajat annetaan päiväkodista/perhepäivähoidosta?
V: Kyllä. Hoitoaikavaraussovelluksen käyttö perustuu huoltajan tunnistautumiseen, joten ainoastaan viralliset huoltajat pääsevät tekemään hoitoaikavarauksia. Tästä syystä päiväkodin henkilöstö tai perhepäivähoitaja ei pysty ilmoittamaan varauksia sovellukseen huoltajien puolesta. Päiväkodit ja perhepäivähoitajat tarvitsevat huoltajien ilmoittamat varaukset työvuorosuunnittelua varten. Varhaiskasvatuksen henkilöstölle on vahvistettava työvuorot viimeistään viikkoa ennen ajanjakson alkamista.

K: Olen joka päivä arkisin töissä 8-16, täytyykö silti tehdä tuntikirjaukset vaikka hoitoaika on aina sama?
V: Kyllä. Lasten varatut hoitoajat ovat pohjana henkilökunnan työvuorosuunnittelulle, toiminnansuunnittelulle sekä ateriatilauksille. Kun olet ilmoittanut yhden viikon hoitoajat, pystyt kopioimaan viikon ja liittämään sen seuraaville viikoille.

K: Teen keikkatyötä satunnaisesti ja lapsella on rajattu varhaiskasvatusoikeus 20h/viikko. Saatan saada työtarjouksen edellisenä päivänä. Voinko silti vastaanottaa tarjotun työvuoron ja viedä lapsen päiväkotiin hoitoon, vaikka sovelluksen kautta olen ilmoittanut päiväkodin antamien hoitopäivien mukaiset hoitoajat ja poissaolopäivät?
V: Kyllä voit. Jos et työn luonteesta (esim. keikkatyöt, sijaisuudet jne.) johtuen pysty varaamaan lapselle hoitoaikoja, niin varmistathan, mikäli vain mahdollista, ennen työn vastaanottamista, että lapsesi voi mennä hoitoon. Henkilökunta ei pysty kirjaamaan hoitotunteja takautuvasti järjestelmään, mutta he ovat ilmoituksesi perusteella tietoisia miten ja milloin lapsi tulee hoitoon.

K: Miten ilmoitetaan esikoululaisen hoitoaika?
V: Silloin kun lapsi osallistuu vain maksuttomaan esiopetukseen 4h/päivä, ilmoita eskariin tulo- ja lähtöaika. Myös silloin kun lapsi on esiopetuksen lisäksi osa-aikaisessa varhaiskasvatuksessa, riittää kun ilmoitat lapsen tulo- ja lähtöajan.

K: Miten merkitään, jos lapsi tulee sairaaksi tai on muun syyn takia ennalta varattuna päivänä poissa?
V: Äkillistä sairastumista tai muuta poissaoloa ei voi enää ilmoittaa varausjärjestelmässä, koska viikko on jo lukkiutunut. Sairastuminen tai poissaolo ilmoitetaan varhaiskasvatuspaikkaan ja siellä tehdään mobiiliin merkintä. Mobiiliin viety merkintä ei kuitenkaan teknisistä syistä tule näkyville huoltajan hoitoaikavaraussovellukseen.

K: Mitä jos palveluntarpeeseen sisältyvää hoitoaikaa ei tule käytettyä?
V:Varhaiskasvatusmaksu muodostuu huoltajan etukäteen valitseman kuukausittaisen tuntivälyksen mukaan. Vaikka hoitoaikoja varataan jonakin kuukautena vähemmin kuin minkä mukaan maksu on määräytynyt, ei käyttämättä jäänyt aika siirry käytettäväksi myöhemmin.

K: Mitä kuukausittaisessa tuntimääräkertymässä tapahtuu jos jonain päivänä lapsi haetaan aikaisemmin kuin on ilmoitettu?
V: Tunteja kuluu silti alkuperäisen varauksen mukaisesti. Jos esim. olet varannut lapselle 8 tunnin päivän klo 8-16, mutta haetkin hänet neljä tuntia aikaisemmin klo 12, kuluu tunteja varatun mukaisesti eli 8 tuntia. Lasta ei voi tuoda neljäksi tunniksi jonakin toisena päivänä tai pidentää hoitoaikaa jonakin toisena päivänä neljällä tunnilla, koska lapsen läsnäoloon ei ole voitu varautua.

K: Mitä kuukausittaisessa tuntimääräkertymässä tapahtuu jos jonain päivänä lapsi haetaan myöhemmin kuin on ilmoitettu?
V: Tunteja kuluu sekä varattu, että käytetty aika. Eli jos hoitoaika on varattu klo 8-15 ja lapsi onkin hoidossa klo 7-16, vähenee tunteja klo 7-16 välinen aika eli 9 tuntia.

K: Miksi varattu on käytetty?
V: Jos varaat lapsellesi hoitopäivän, jota et sitten käytäkään, menee lasta varten varattu resurssi hukkaan. Esimerkiksi jonkun työntekijän työaika olisi voitu suunnitella toisin ja kohdentaa paremmin lapsiryhmän tarpeita vastaavaksi jonakin toisena ajankohtana.

K: Miksi tarvitsee ilmoittaa, jos lapseni on pois varhaiskasvatuksesta?
V: Ilmoitusten perusteella saadaan tieto, paljonko lapsia on kyseisenä päivänä pois ja vaikuttaako tämä mahdollisesti henkilökunnan työvuoroihin tai ateriatilauksiin.

K: Entä jos en pääsekään lähtemään töistä suunnitellusti, vaan pääsen hakemaan lapsen vasta puoli tuntia myöhässä?
V: Jos haet lapsen ilmoittamaasi myöhemmin, kuluu tunteja toteutuneen käytön mukaan eli puoli tuntia enemmän kuin olet ilmoittanut. Jos tuntivalintasi on todella tiukka etkä halua varhaiskasvatusmaksun korottuvan (kaksi perättäistä ylitystä tai kolme ylitystä puolen vuoden aikana) on lapselle syytä nimetä varahakija, joka pystyy tällaisessa tilanteessa hakemaan lapsen hoitopaikasta suunnitellun aikataulun mukaisesti.

K: Entä jos työvuoroihini tulee muutoksia sen jälkeen, kun olen ilmoittanut tarvittavat hoitoajat?
V: Ota yhteyttä päiväkodin johtajaan tai perhepäivähoitajaan ja tiedustele mahdollisuudesta muuttaa ilmoitettua hoitoaikaa. Hoitoaikasovelluksen kautta muutoksia ei lukitusajan aikana voi enää tehdä.