Perhepäivähoito

Kotisivu pph.jpg

Perhepäivähoitoa toteutetaan seuraavissa muodoissa:
•perhepäivähoitajan kodissa tapahtuva perhepäivähoito
•lasten omassa kodissa tapahtuva perhepäivähoito

Perhepäivähoidon ohjaajien yhteystiedot löytyvät linkeistä sivun alalaidassa.

Perhepäivähoito hoitajan kodissa

Perhepäivähoito hoitajan kodissa on yksityiskodissa tapahtuvaa varhaiskasvatustoimintaa.

Perhepäivähoitajan ryhmässä voi olla enintään neljä alle kouluikäistä lasta perhepäivähoitajan omat alle kouluikäiset lapset mukaan lukien. Tämän lisäksi ryhmässä voi olla yksi osapäivähoitoa tarvitseva esikoululainen tai koululainen.

Perhepäivähoidon pieni ryhmäkoko antaa mahdollisuuden lasten yksilölliseen huomioimiseen ja läheiseen yhteistyöhön vanhempien kanssa. 

Perhepäivähoitajat tekevät yhteistyötä alueensa muiden hoitajien kanssa lapsiryhmän tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaan.

Lasten omassa kodissa tapahtuva perhepäivähoito

Joskus perhepäivähoitoa voidaan toteuttaa myös lasten omassa kodissa. Toiminta voi olla joko yhdessä tai useammassa perheessä tapahtuvaa, ja hoitorenkaassa voi olla mukana enintään kolme perhettä. Toiminta edellyttää hyvää yhteistyötä ja joustavuutta kaikilta osapuolilta. Ruokahuollosta vastaa vuorollaan aina se perhe, jonka kodissa ollaan.

Varhaiskasvatussuunnitelma

Jokaiselle perhepäivähoitoalueelle on laadittu varhaiskasvatussuunnitelma (vasu), mikä on linjassa Lappeenrannan varhaiskasvatussuunnitelman kanssa. Perhepäivähoitoalueen vasuun kirjatut tavoitteet avautuvat tarkemmin jokaisen perhepäivähoitajan omassa suunnitelmassa.

Jokaiselle lapselle laaditaan varhaiskasvatussuunnitelma yhdessä perheen kanssa. Suunnitelman toteutumista arvioidaan yhteisissä keskusteluissa säännöllisesti..

Tutustumiskäytännöt

Lappeenrannan varhaiskasvatuksessa on laadittu malli suositeltavasta tutustumiskäytännöstä. Tutustumisesta sovitaan perhepäivähoitajan kanssa ennen varhaiskasvatuksen aloittamista.

Varahoito

Jokaiselle lapselle sovitaan tarvittaessa oman hoitajan lomien ja muiden vapaiden ajaksi varhaiskasvatuspaikka, joka voi olla päiväkoti, ryhmäperhepäiväkoti tai toinen perhepäivähoitaja.

Perhepäivähoidon toiminta-aika

Perhepäivähoitokodin toiminta-aika muodostuu lasten varhaiskasvatuksen tarpeesta, kuitenkin siten että toiminta-aika on pääsääntöisesti klo 6.30–17.00. Perhepäivähoitajan lähin esimies on perhepäivähoidon ohjaaja tai päiväkodin johtaja.

Perhepäivähoidon ohjaajat:

puh. 040 553 7661 tai 0400 689 307