Palvelut
Valitse taso

Huom! 

Vallitsevasta koronatilanteesta johtuen suljemme kaupungin avoimet päiväkodit toistaiseksi 14.12. alkaen. Avoimien päiväkotien uudelleen avaamisesta ilmoitetaan kaupungin kanavissa.

Avoimet varhaiskasvatuspalvelut

Avoimet varhaiskasvatuspalvelut tarjoavat ohjattua toimintaa lapsille ja lapsiperheille leikkikerhoissa ja avoimissa päiväkodeissa täydentäen muita varhaiskasvatuksen toimintamuotoja. Toimipisteet ovat Lauritsalan, Kesämäen ja Lappeen päiväkodeissa. Jokaisessa toimipisteessä työskentelee lastentarhanopettaja ja lastenhoitaja.

Toiminta on maksutonta ja tarkoitettu kaikille sekä kunnallisen että kunnan tukeman varhaiskasvatuksen ulkopuolella oleville alle kouluikäisille lapsille, heidän vanhemmilleen ja hoitajilleen.

Maksuton leikkikerho (3-5 -vuotiaille)

Leikkikerhon tavoitteena on
• tarjota lapselle monipuolista ohjattua toimintaa
• totuttaa lasta toimimaan ryhmässä
• herättää myönteistä suhtautumista uuden oppimiseen
• tukea lapsen itsenäistymistä ja itsetunnon kehittymistä
• tukea perheiden kasvatustyötä

Leikkikerhon toimintaa ohjaa Lappeenrannan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma. Kerhossa ollaan ilman vanhempia 2,5-3 tuntia päivässä 2-5 päivänä viikossa. Kerhopäivien määrä vaihtelee toimipisteittäin. Lapselle laitetaan kotoa mukaan omat pienet eväät. Lapset on vakuutettu kerhotoiminnan ajaksi. Kerhoon haetaan sähköisesti. Kerhotoimintaan osallistuminen on maksutonta.

Lisätietoja:

Lappeen leikkikerho

Lauritsalan leikkikerho (Luukkaanleikki)

Kesämäen leikkikerho

  

Avoin päiväkoti

• avoin päiväkoti on lapsiperheiden kohtauspaikka, jossa perheillä on mahdollisuus tutustua toisiin samanlaisessa elämäntilanteessa oleviin perheisiin ja saada vertaisryhmän kasvatuksellista tukea
• toiminta pyrkii tukemaan lapsen kehitystä sekä vanhempia ja hoitajia heidän kasvatustyössään
• avoimessa päiväkodissa toimitaan yhdessä: leikitään, lauletaan, askarrellaan, maalataan, leivotaan, tehdään retkiä yms. Yhteisten toimintahetkien ja vapaan leikin lomassa on mahdollisuus keskusteluun ja vuorovaikutukseen toisten aikuisten ja henkilökunnan kanssa
• avoimessa päiväkodissa kaikki aikuiset toimivat yhdessä lasten kanssa, mutta päävastuu lapsesta on mukana olevalla aikuisella
• mukaan voi ottaa myös omat eväät.
• avoimen päiväkodin toimintaan osallistuminen ei edellytä ennakkoilmoittautumista.

Toiminta järjestetään arkipäivisin eri puolilla kaupunkia ja kaikki toiminta tapahtuu ulkona, säästä riippumatta. Avoin päiväkotitoiminta on maksutonta ja tarkoitettu kaikille sekä kunnallisen että kunnan tukeman varhaiskasvatuksen ulkopuolella oleville alle kouluikäisille lapsille, heidän vanhemmilleen ja hoitajilleen.

Avointen päiväkotien toiminta-ajat ja -paikat:

Maanantaisin: Keskustassa Kauppakeskus IsoKristiinassa Krissen nuorisotilassa klo 9–12 sekä Lauritsalassa Lauritsalan päiväkodilla(Tietokatu2) klo 13–16 
  
Tiistaisin:
Keskustassa Kauppakeskus IsoKristiinassa Krissen nuorisotilassa klo 9–12. 
  
Keskiviikkoisin:
Sammonlahdessa Sammontorin nuorisotilassa
(Sammontori 2) klo 9–11.30 
   
Torstaisin:
Sammonlahdessa Sammontorin nuorisotilassa
(Sammontori 2) klo 9–11.30  
  
Perjantaisin:
Lauritsalassa Lauritsalan päiväkodilla (Tietokatu 2) klo 9–13 
sekä Sammonlahdessa  Sammontorin nuorisotilassa (Sammontori 2) klo 9-13