Valitse taso
Perusopetus, ruokailu

Tukipalvelut

Opetuksen lisäksi peruskoululaisilla on oikeus saada perusopetuslain ja opetussuunnitelman perusteiden mukaiset tukipalvelut. Tukipalveluihin kuuluvat koulukuljetus, kouluruokailu ja oppilashuoltopalvelut.