Valitse taso

Painotusluokat    

Koulut voivat painottaa jonkin oppiaineen tai aineryhmän opetusta opetussuunnitelmassa päätetyllä tavalla. Painotus voi koskea kaikkia koulun oppilaita tai ainoastaan painotusluokkien oppilaita. Painotusluokilla opiskelu on vapaaehtoista ja oppilaspaikkaa tulee hakea.

Lappeenrannan kaupungin järjestämässä perusopetuksessa toimivat seuraavat painotusluokat:

1. Englanninkieliset luokat

Englanninkielistä opetusta järjestetään Kesämäen koulussa.  Opiskelun englanninkielisillä luokilla voi siis aloittaa 1. luokalla tai 7. luokalla. Lisätietoja englanninkielisestä opetuksesta saa kyseisten koulujen kotisivuilta. Koulutulokkaiden huoltajat saavat tietoa koulupaikan hakemisesta koulutulokkaan oppaasta.

2. Musiikkiluokat

Lappeenrannan kaupungin perusopetuksen musiikkiluokat toimivat Kimpisen koulussa. Musiikkiluokkalaisten soitonopetuksesta vastaa Lappeenrannan musiikkiopisto. Opiskelu musiikkiluokilla alkaa siis 3. vuosiluokalla ja jatkuu automaattisesti 9. vuosiluokan loppuun saakka. Toisen vuosiluokan oppilaiden huoltajille toimitetaan esitteet musiikkiluokista ja ohjeet oppilaspaikan hakemista varten.

3. Erityispainotettu opetus 7. vuosiluokalta alkaen

Liikuntapainotteista opetusta järjestetään Kesämäen koulun urheiluluokalla ja Kimpisen, Lauritsalan ja Sammonlahden koulujen liikuntaluokilla. Kimpisen koulussa toimii myös jääkiekon pelaamisen oppimista painottavat luokat. Kesämäen koulussa järjestetään englanninkielistä opetusta ns. kielisuihkuluokalla. Lauritsalan koulussa on taidepainotteisen opintolinjan lisäksi sciencepainotteinen opintolinja. Sammonlahden koulussa on luonnontieteisiin, matematiikkaan ja teknologiaan painottuvaa LUMA-painotteista opetusta, englantipainotteista opetusta sekä taide- ja taitopainotteista opetusta.

Painotusluokkien erityispainotettu opetus on esitelty tarkemmin kunkin koulun kotisivulla sekä kaupungin kotisivuilla olevissa oppaissa. Oppaissa on myös ohjeet oppilaspaikan hakemisesta..

Edellä mainittuihin oppaisiin pääsee tämän sivun oikeassa laidassa olevista linkeistä.