Valitse taso

Kieliohjelma


(koskee kaikkia oppilaita lukuun ottamatta Kesämäen koulun englanninkielisten luokkien oppilaita sekä vaikeimmin kehitysvammaisia oppilaita)

Ensimmäinen vieras kieli, A1-kieli (pakollinen)

Lappeenrannan peruskouluissa kaikki oppilaat aloittavat ensimmäisen vieraan kielen opiskelun 3. vuosiluokalla. Ensimmäisenä vieraana kielenä opiskellaan englantia. Englannin opiskelun viikkotuntimäärä on määritelty koulun opetussuunnitelmassa.

 

Toinen vieras kieli, A2-kieli (vapaaehtoinen)

Kunnat voivat tarjota oppilaille mahdollisuuden aloittaa myös toisen vieraan kielen opiskelu alaluokilla. Lappeenrannan kaupungin kasvatus- ja opetuslautakunnan hyväksymään kieliohjelmaan on määritelty kielivalintamahdollisuudet. Vapaaehtoiseksi vieraaksi kieleksi voi valita ranskan, saksan tai venäjän ja Kesämäen palvelualueella lisäksi espanjan.

Lappeenrannassa vapaaehtoisen A2-kielen opiskelu aloitetaan 4. vuosiluokalla ja opetusta annetaan 2 tuntia viikossa.

3.-luokkalaisten oppilaiden huoltajille toimitetaan kielivalintaesitteet ja valintalomakkeet tammikuun aikana. Koulut järjestävät myös kielivalintaan liittyviä vanhempainiltoja.

Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää perustettavista A2-kielen opetusryhmistä. Voimassa olevan kieliohjelman mukaan kieliryhmä perustetaan, mikäli opiskelun aloittaa vähintään 16 oppilasta. Samassa ryhmässä voi opiskella eri koulujen oppilaita. Ryhmiä voidaan perustaa myös pienemmällä oppilasmäärällä, mikäli saman alueen alakoulujen ryhmät voidaan yhdistää yläkoulussa yhdeksi vähintään 16 oppilaan ryhmäksi. Tämä edellyttää myös sitä, että opetuksen järjestämiseen on käytettävissä resursseja.

Vapaaehtoisen vieraan kielen opetusta voidaan antaa myös etäopetuksena. Etäopetuksen järjestämismahdollisuutta tutkitaan, jos vain muutama koulun oppilas on valinnut kielen ja heidät voidaan liittää johonkin muuhun perustettavaan opetusryhmään. Tällöin opetus annetaan videoneuvottelulaitteiden välityksellä.

Mikäli oppilas valitsee vapaaehtoisen A2-kielen, opiskeluun tulee sitoutua koko perusopetuksen ajaksi. Koulun rehtori voi harkintansa mukaan vapauttaa oppilaan vapaaehtoisen A2-kielen opiskelusta vain oppilashuollollisista syistä.

Toinen kotimainen kieli, ruotsi B-kielenä (B1) (pakollinen)

Koska Lappeenrannassa kaikkien koulun opetuskieli on suomi, toisena kotimaisena kielenä opetetaan ruotsia. Ruotsin kielen opiskelu aloitetaan 6. vuosiluokalla.

Valinnainen kieli (B2) (vapaaehtoinen)

Oppilaat voivat aloittaa myös yläkoulussa vapaaehtoisen vieraan kielen opiskelun 8. vuosiluokalla. Kunkin koulun opetussuunnitelmasta ilmenee koulussa opetettavat valinnaiset B-kielet. Vapaaehtoisten B-kieliryhmien perustamisesta päättää koulun rehtori.