Valitse taso

Lukudiplomi Lappeenrannassa

Lukudiplomit.jpgOppilaiden lukuharrastusta aktivoidaan lukudiplomeiden avulla.

Lappeenrannassa on käytössä ala- ja yläkoulujen lukudiplomit sekä tähtidiplomi, joka kouluasteesta riippumatta on tarkoitettu oppilaille, joille lukeminen on tavallista haasteellisempaa. 

Diplomin tarkoituksena on lukuharrastuksen herättämisen lisäksi:

  • perehdyttää kirjallisuuden eri lajeihin
  • totuttaa kokonaisteosten lukemiseen
  • auttaa ymmärtämään kirjallisuuden merkitystä
  • kartuttaa yleissivistystä
  • kasvattaa kansalliseen ja kansainväliseen kulttuuriin

Alakoulun jokaisella luokalla diplomin suorittaja lukee kuusi kirjaa: viisi kirjaa oheisista kirjalistoista (yksi kirja jokaisesta ryhmästä) sekä yhden vapaavalintaisen kirjan.

Yläkoulun kaikkien luokka-asteiden diplomiin kuuluu kahdeksan teoksen lukeminen. Teokset on ryhmitelty osittain kirjallisuuden lajien, osittain teemojen perusteella.

Tähtidiplomi on kolmiosainen lukudiplomi, joka ei ole sidottu luokka-asteisiin. Tähtidiplomia voi suorittaa seuraavilla tavoilla:

  • kaikki kolme osiota A, B ja C ja tällöin saa myös kultadiplomin
  • yksilöllisesti, minkä tahansa osioista A, B tai C

Vanhemmat oppilaat voivat suorittaa alempien portaiden diplomeja, mutta nuorempien lukemia ylempien luokkien kirjoja ei hyväksytä suoritukseksi.

Oppilas valitsee kirjan, lukee sen ja sopii opettajan kanssa kirjan suorittamistavasta. Lukudiplomi suoritetaan omalle opettajalle tai sille henkilölle, joka on sovittu koulussa vastuuhenkilöksi. Opettaja kirjaa oppilaan suorituksen muistiin diplomia varten.

Oppilas saa lukudiplomin, johon on merkitty hänen lukemansa kirjat.

Koulu päättää lukudiplomin antamisen ajankohdan ja siihen mahdollisesti liittyvät juhlallisuudet. Halutessaan koulut voivat järjestää lukudiplomin suorittaneille oppilaille esim. ”palkintopäivän”.

Oppilas saa kunniakirjan eli diplomien diplomin luettuaan ja suoritettuaan kuusi lukudiplomia, yhteensä 36 teosta.

Lisätietoja lukudiplomeista antavat:

Päivi Oikkonen, Lappeenrannan maakuntakirjasto
Päivikki Murto-Mentula (alakoulun diplomi)
Sari Rämä,  (alakoulun diplomi)
Kirsi Ruuttula (alakoulun diplomi)
Jaana Burman (yläkoulun diplomi)
Sari Pihlajamaa- Krohns (tähtidiplomi)