Valitse taso

Hankkeet

Hankkeet.jpg

 

Lappeenrannan kaupungin perusopetuksen toiminnan kehittämistä ohjaa Lappeenrannan kaupungin sekä kasvatus- ja opetustoimen strategia. Perusopetuksen johtoryhmä päättää lukuvuosittain kaikkia kouluja koskevista yhteisistä kehittämistoimenpiteistä ja kukin palvelualue sekä koulu määrittelee omat toimenpiteensä. Strategian toimeenpanon apuna käytetään niin sanottua Tossu-ohjelmistoa.

Lappeenrannan kaupunki kuuluu useisiin kansallisiin perusopetuksen kehittämishankkeisiin.