Etusivu PalvelutKasvatus ja opetusPerusopetusKoululaisten iltapäivätoiminta
Valitse taso

Koululaisten iltapäivätoiminta

Koululaisten iltapäivätoiminta (1).jpg

Sisällöt ja tavoitteet

Lappeenranta tarjoaa perusopetuslain mukaista koululaisten iltapäivätoimintaa 760 tuntia (keskimäärin 4 tuntia päivässä) kouluvuoden aikana. Valtionosuuteen oikeuttavaa toimintaa on kunnan joko itse järjestettävä tai hankittava toiminta ulkopuoliselta palveluntuottajalta. Iltapäivätoimintaan tulee hakeutua siinä kunnassa, missä lapsi on perusopetuksessa.

Lappeenrannassa iltapäivätoimintaa järjestetään sekä kaupungin omana palveluna että avustamalla lapsi- ja nuorisotyötä tekevien yhteisöjen ylläpitämää iltapäivätoimintaa. Iltapäivätoiminta on tarkoitettu 1. - 2. vuosiluokkien oppilaille sekä erityisen tuen piirissä oleville 3. - 9. vuosiluokkien oppilaille. Kunta tekee lopullisen päätöksen lapsen ottamisesta iltapäivätoimintaan. Periaatteena on, että kaikki halukkaat pääsevät mukaan toimintaan.

Lähtökohtana iltapäivätoiminnan järjestämisessä on turvallisen kasvuympäristön tarjoaminen lapselle koulupäivän jälkeen. Toiminta tukee lapsen kasvua ja kehitystä, luo perustaa hyville vapaa-ajan viettotavoille ja auttaa perheitä heidän kasvatustehtävässään. Iltapäivään järjestetty ja valvottu toiminta myös ennaltaehkäisee riskitekijöitä, jotka liittyvät lapsen valvomattomaan ajankäyttöön ja yksinoloon.

Toiminnan suunnittelussa otetaan huomioon myös lapsen yksilölliset tarpeet ja lapsen kasvuun liittyvät näkökohdat tarjoamalla monipuolista ja virkistävää toimintaa sekä antamalla mahdollisuus lepoon ja yksinoloon. Myös lapsilla on mahdollisuus osallistua toiminnan suunnitteluun.

Toiminnan sisällöissä kiinnitetään erityisesti huomiota:
• leikkiin
• luovaan toimintaan
• myönteisiin elämyksiin
• kädentaitoihin
• arjen taitojen opetteluun
• kielelliseen ja kuvalliseen ilmaisuun
• liikuntaan
 

Toimintaympäristöt

Toimintapaikkoina voi olla joko koulut tai muut toimintaan sopivat paikat koulun välittömässä läheisyydessä (esim. seurakunnan kerhotilat).
 

Iltapäivätoimintaan hakeminen

Iltapäivätoiminnan paikkaa haetaan lukuvuosittain. Hakuun liittyvät tiedot ja aikataulu löytyvät peda.netistä. Myös erityisluokan oppilaalle voi hakea iltapäivätoiminnan paikkaa. Hakemus tehdään sähköisesti varhaiskasvatuksen verkkoasiointi-linkin kautta, joka löytyy tältä sivulta. Lapsivalinnat iltapäivätoimintaan tekee asiakasmaksusihteeri Marjukka Thil puh. 040 130 9070 / sähköposti: etunimi@sukunimi@lappeenranta.fi.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan päätöksen mukaan iltapäivätoimintaan otetaan kaikki hakuaikana hakeneet erityisen tuen piirissä olevat oppilaat. Mikäli hakijoita on tämän jälkeen enemmän kuin vapaita paikkoja, ovat etusijalla 1. luokan oppilaat sekä ne oppilaat, joiden kohdalla on jokin toiminnan piiriin pääsyä puoltaja painava seikka. Tällaisena pidetään yksinhuoltajuutta, vanhempien iltatyötä tai mahdollisia lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyviä pulmia. Mikäli iltapäivätoiminnan paikkoja jää vapaaksi, voidaan lapsia ottaa ilmoittautumisjärjestyksessä vielä hakuajan jälkeen.

 

Maksut

Iltapäivätoiminnasta peritään asiakasmaksu, joka ei ole tulosidonnainen. Lapsen palveluntarpeen ollessa:
• 11-20 pv/kk, maksu on 100,00 euroa/kk
• 1-10 pv/kk, maksu on 50,00 euroa/kk
Lisätietoa maksuista löytyy liitteissä olevasta maksutiedotteesta. 

 

Iltapäivätoiminnan sisältö

Kullakin iltapäivätoiminnan palveluntuottajalla on oma toimintasuunnitelmansa, joka pohjautuu Lappeenrannan kaupungin iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelmaan. Iltapäivätoiminta kootaan seuraavista sisällöllisistä kokonaisuuksista: leikki ja vuorovaikutus, eettinen kasvu ja yhdenvertaisuus, terveys, liikunta, ulkoilu, lepo, ruokailu, kädentaidot ja askartelu, kuvallinen, musiikillinen, kehollinen ja kielellinen ilmaisu, mediataidot, askareet, elinympäristö ja kestävä elämäntapa, erilaiset tiedolliset ja taidolliset aihepiirit. Iltapäiväntoiminnassa autetaan tarvittaessa läksyjen teossa, mutta lopullinen vastuu lasten läksyjen teosta on lapsella ja vanhemmilla. Iltapäivätoiminnassa tarjotaan lapselle välipala. Välipala sisältää esim. leipää, leikkelettä, juustoa, kasviksia, hedelmiä sekä lisäksi vaihdellen sämpylää, karjalanpiirakkaa, kiisseliä, marjakeittoa ja jogurttia.

 

Iltapäivätoiminnan ryhmät ja niiden tuottajat

Iltapäivätoiminnan ryhmä muodostuu, jos ryhmään hakee vähintään 12 lasta. Mikäli osallistuvien lasten määrä vähenee alle kahdeksaan, voi palveluntuottaja lakkauttaa toiminnan seuraavan kuukauden alusta. Jos iltapäivätoiminnan ryhmää ei muodostu, voi koululaiselle hakea varhaiskasvatuspaikkaa koulun yhteydessä tai koulun läheisyydessä olevasta varhaiskasvatusryhmästä. Koululainen voidaan ottaa varhaiskasvatukseen, jos ryhmässä on tilaa. Varhaiskasvatuksesta peritään varhaiskasvatuksen asiakasmaksu.

Iltapäivätoiminnan ryhmät ja niiden tuottajat löytyvät Peda.netistä.

 

Lisätietoja:

Anu Koistinen
koordinaattori
040-182 2083
etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi