Valitse taso

Esiopetuksen opetussuunnitelma

Opetushallitus on määrännyt 22.12.2014 uusista esiopetuksen opetussuunnitelman perusteista. Määräys edellyttää opetuksen ja koulutuksen järjestäjiltä opetussuunnitelmien muuttamista. Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyi Lappeenrannan kaupungin esiopetuksen opetussuunnitelman muutokset 15.6.2015 ja uusi opetussuunnitelma otettiin käyttöön 1.8.2015.

Esiopetussuunnitelmassa on huomioitu lapsia ja nuoria koskevat päätökset (esim. Lasten ja nuorten hyvinvointiselonteko sekä kasvatus- ja opetustoimen strategia). Se on laadittu yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon toimeenpanoon kuuluvia tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa. On pyritty siihen, että mahdollisimman moni opetusta toteuttava henkilö osallistuisi opetussuunnitelman laadintaan, jotta sitoutuminen sen noudattamiseen varmistuisi. Huoltajat ovat osallistuneet Lappeenrannan esiopetuksen opetussuunnitelman laatimiseen vanhempainilloissa ja kasvatuskeskusteluissa. Lasten toiveita ja odotuksia kuullaan lapsen esiopetuksen opetussuunnitelmaa laadittaessa.