Valitse taso
Näin haet

Hae Kimpisen lukioon kevään yhteishaussa Opintopolussa  . Hyvä muistisääntö on tehdä yhteishaku talvilomalla tai viimeistään talvilomaa seuraavalla viikolla maaliskuun alussa. Yhteishaussa voi laittaa viisi hakutoivetta, joiden tulee olla hakutoivejärjestyksessä. Hakutoivejärjestys on sitova. Voit tulla valituksi ylimpään toiveeseesi, johon pisteesi/keskiarvosi riittää.

Jos lukioon hakijoita on enemmän kuin täytettäviä opiskelijapaikkoja, valitaan  opiskelijat peruskoulun päättötodistuksen äidinkielen ja kirjallisuuden, toisen kotimaisen kielen, vieraiden kielten, uskonnon tai elämänkatsomustiedon, historian, yhteiskuntaopin, matematiikan, fysiikan, kemian, biologian, terveystiedon ja maantiedon arvosanojen aritmeettisen keskiarvon osoittamassa järjestyksessä. Lisätietoja hausta löydät Lappeenrannan Lukio-oppaasta ja Opintopolusta .

Lappeenrannan 9. luokkalaiset täyttävät yhteishaun lisäksi Wilmassa lukioiden ainevalintakortin. Jos olet ulkopaikkakuntalainen, voit tulostaa ainevalintakortin lukiokoulutuksen sivuilta .