Valitse taso

Kaksoistutkinto

Kaksoistutkinnossa opiskeleminen tarkoittaa sitä, että opiskelija suorittaa sekä ammatillisen perustutkinnon että ylioppilastutkinnon kolmessa vuodessa ja saa näiden kahden tutkinnon pohjalta erinomaiset valmiudet hakea jatko-opintoihin korkea-asteelle tai lähteä suoraan työelämään. Kaksoistutkintoon haetaan Saimaan ammattiopisto Sampon hakukäytänteiden mukaisesti kesällä yhteishaun tulosten julkistamisen jälkeen.

Ylioppilastutkintoasetus antaa jokaiselle vähintään kaksi- ja puolivuotisen ammatillisen perustutkinnon suorittaneelle oikeuden osallistua ylioppilaskirjoituksiin. Kirjoitukset voi aloittaa, kun ammatillista perustutkintoa on opiskeltu vähintään puolitoista vuotta. Yo-tutkinnon suorittaminen edellyttää yo-tutkinnon kokeiden läpäisemistä vähintään viidessä kirjoitettavassa aineessa.