Korkotukilainat

Vuokra- ja asumisoikeustalot

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) myöntää korkotukilainoja vuokra-asuntojen uudisrakentamiseen, vuokra- ja asumisoikeustalojen perusparannushankkeisiin,  vuokra-asuntojen tai vuokratalojen hankintaan sekä erityisryhmille tarkoitetun palveluasumisen kohteeseen, johon ei haeta investointiavustusta.

Lainaa voi saada kunta ja muu julkisyhteisö, ARA:n nimeämä yleishyödylliseksi yhteisö tai osakeyhtiö, jonka edellä mainitut yhteisöt tosiasiallisesti omistavat.

Takauslainat

Vuokra- ja asunto-osakeyhtiötalot

ARA voi hyväksyä vuokra-asuntojen uudisrakentamiseen ja asunto-osakeyhtiöille perusparannukseen myönnettävän lainan takauslainaksi. Takauslainaa koskevat tarkemmat tiedot ja ohjeet löytyvät ARA:n internetsivuilta