Hissiavustukset

Kerrostalohissien rakentamiseen voidaan hakea avustusta ARAlta. Hissiavustuksen kohteena on uuden hissin asentaminen kerrostaloon, jonka porrashuoneessa ei ole ennestään hissiä. Porrashissin ei katsota korvaavan normaalia henkilöhissiä.

Avustuksen määrä on enintään 45 % hyväksytyistä korjauskustannuksista.

Hissiavustuksen myöntää ARA. Päätös avustuksen myöntämisestä on lähtökohtaisesti saatava ennen töiden aloittamista.

ARA:n myöntämää hissiavustusta voi hakea ympäri vuoden. Avustusta haetaan ARAn verkkoasioinnin kautta osoitteessa  www.ara.fi

Ohjeet ARAn tukien ja avustusten hakemiseen.

Hissin rakentamiselle tarvitaan rakennusvalvonnan lupa. Asian johdosta on syytä ajoissa ennen luvan hakemista ottaa yhteys kaupungin rakennusvalvontaan. Tarkemmin www.lappeenranta.fi > Rakentaminen ja maankäyttö > Rakennusvalvonta.

Hissi- ja esteettömyysavustusohje 2018

Hissilaskuri

Lisätietoja avustuksista:

Yhteyshenkilöt

 

Hissi Esteetön Suomi 2017

Hissi Esteetön Suomi 2017 on asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) hallinnoima valtakunnallinen hanke, jonka tavoitteena on kaksinkertaistaa jälkiasennus-hissien rakentaminen vuoteen 2017 mennessä. Lappeenranta on mukana hankkeessa.

Hankkeen kotisivuilta www.hissiin.fi löytyy esite ”Hissillä kotiin – Uutta virtaa vanhaan kerrostaloon”. Esite sisältää tietoa miten on mahdollista rakentaa hissi kerrostaloon, minkälaisia vaihtoehtoja on sijoittaa hissi kerrostaloon, mitä hissi maksaa ja miten hissihanke etenee taloyhtiön hallinnossa?

ARA on tuottanut invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKEn ja Kiinteistöliiton kanssa yhteistyössä mobiilisovelluksen asuinkerrostalojen esteettömyyden itsearviointiin. Tiedote on luettavissa ARAn verkkosivuilla  http://www.ara.fi/fi-FI / Ajankohtaista.

Kotisivuilta www.ara.fi on luettavissa ”Hissi- ja esteettömyysavustusohje 2017”.