Asumisoikeusasuminen

Asumisoikeusasunto on vaihtoehto omistus- ja vuokra-asunnolle. Asumisoikeusasuntoon saa elinikäisen hallintaoikeuden maksamalla asumisoikeusmaksuna pääsääntöisesti 15 % asunnon hankintahinnasta. Asuntoa ei voi lunastaa omaksi. Asumisoikeusasunnossa asumisen aikana maksetaan käyttövastiketta. Lisätietoja asumisoikeusasumisesta löydät mm. ympäristöministeriön kotisivuilta.

Asumisoikeusasunnot Lappeenrannassa

Lappeenrannassa on tällä hetkellä yli 700 asumisoikeusasuntoa. Asumisoikeusasuntoja omistavat Asokodit Asuntosäätiö, jonka asuntoja välittävät Kiinteistömaailma Lappeenrannan Asuntokauppa Oy LKV ja TA-Asumisoikeus Oy . Tutustu yhtiökohtaisiin tietoihin asumisoikeustaloja tarjoavan yhtiön nettisivuilla.

Kiinteistömaailma Lappeenrannan Asuntokauppa Oy LKV
Kauppakatu 53, 53100 Lappeenranta
Puh. 010 423 8500

TA-Asumisoikeus Oy
Erkonkatu 9, 15110 Lahti
Puh. 045 7734 3777 

Asumisoikeuden hakeminen Lappeenrannassa

Asumisoikeusasuntoa varten on haettava asumisoikeuden järjestysnumero Lappeenrannan kaupungilta. Järjestysnumero haetaan sähköisesti  Lappeenrannan verkkoasiointiportaalista. Myös asumisoikeusasunnon vaihtaminen toiseen asumisoikeusasuntoon tapahtuu uudella järjestysnumerolla. Asuntojen keskinäinen vaihto tapahtuu vanhalla, sen hetkiseen asuntoon sidotulla järjestysnumerolla.

Saatuaan järjestysnumeron hakijan tulee ottaa yhteyttä asumisoikeusasunnon omistajan edustajaan (edellä mainitut yhtiöt) ja yksilöitävä asuntohakemus. Järjestysnumero ilmaisee hakijan aseman samasta asunnosta kiinnostuneiden joukossa siten, että pienin numero on etusijalla. Asumisoikeusasuntoa voi hakea usealta talonomistajalta. Tarvittaessa hakemuksen voi peruuttaa tai sitä voi muuttaa.

Asumisoikeusasunnon saajan valintaperusteet

Asumisoikeusasunnon saajan tulee hakemusta jätettäessä olla 18 vuotta täyttänyt. Hakijalta edellytetään, ettei hän hyväksymishetkellä omista Lappeenrannassa kohtuullisen asumistason mukaista omistusasuntoa eikä hänellä ole riittäviä varoja sellaisen hankkimiseen tai asuntonsa korjaamiseen tällaiseksi. Asumisoikeusasunnon tarve-ehto ei koske yli 55-vuotiaita hakijoita eikä asumisoikeusasuntoa keskenään vaihtavia. Asumisoikeuden haltijaksi hyväksymisen ratkaisee Lappeenrannan kaupunki.

Hakijan tulee toimittaa hakemuksen liitteenä seuraavat asiakirjat:
- hakijan tai hakijoiden verotuspäätös erittelyosineen
- selvityksen varallisuuden käyvästä arvosta (jos omaisuuden luovutus on jo tapahtunut, jäljennös kauppakirjasta) ja veloista
- yli 55-vuotiaalta hakijalta liitteeksi riittää todistus henkilöllisyydestä