Toimitilatoimikunnan muutosesitykset Lappeenrannan lasten ja nuorten palveluverkkoon 2020

1. Joutsenon koulun Parjalan ja Ravattilan toimipisteiden toiminta lakkaa, kun uusi Joutsenon koulu valmistuu elokuussa 2021. Oppilaat siirtyvät kaikki Joutsenon uuteen kouluun.

2. Joutsenossa Taimitarhan päiväkodin toiminta lakkaa, kun varhaiskasvatuksen kysyntä vähenee. Tilannetta tarkastellaan viimeistään vuonna 2024.

3. Lauritsalan avoimen päiväkodin toiminta siirtyy Lauritsalan päiväkodin tiloihin, kun päiväkodissa on siihen tilaa.


4. Voisalmen koulun hankesuunnittelun yhteydessä selvitetään kehitysvammaisten oppilaiden (EHA) opetuksen siirtoa Myllymäkeen, jolloin Voisalmen koulu voidaan rakentaa vain alueella asuvien tarvetta vastaavaksi.


5. Karhuvuoren päiväkodin toiminta lakkaa, kun varhaiskasvatuspalvelujen kysyntä vähenee. Tilannetta tarkastellaan uudestaan viimeistään vuonna 2024.


6. Peltolan päiväkodin vanhan osan peruskorjauksen vuoksi Kourulaan sijoitetaan tilaelementti viidelle ryhmälle elokuusta 2020 lukien. Osa Peltolan ryhmistä siirtyy Tykin väistötiloihin.


7. Rakennetaan Sammontalo yhdellä kertaa valmiiksi ja rakennetaan: 

- tilat 6 varhaiskasvatusryhmälle ja 3 esiopetusryhmälle
- 1-9 vuosiluokkien koulu 640 oppilaalle, - nuoriso-,  liikunta- ja kirjastotilat alkuperäisen suunnitelman  mukaisesti

Tilat rakennetaan niin, että koulun tiloja voidaan käyttää tarvittaessa varhaiskasvatuksen tiloina tai päinvastoin. Tilat suunnitellaan ja sijoitetaan niin, että varhaiskasvatuksen tiloja voidaan tarvittaessa lisätä ja tilat säilyttävät silti tehokkuutensa ja toiminnallisuutensa.

8. Kourulaan sijoitetaan tilaelementti, jossa voi olla viisi varhaiskasvatusryhmää tai kolme varhaiskasvatusryhmää, esiopetus ja 1-2 vuosiluokkien koulu. Aluksi tilat ovat kokonaan varhaiskasvatuksen käytössä.

9. Muut Sammonlahden koulun toimipisteet jatkavat rakentamisen ajan toimintaansa. Sammontalon valmistuessa ratkaistaan, mitkä tilat jäävät vielä siirtymävaiheeksi käyttöön.Lisäksi toimitilatoimikunta on päättänyt esittää, että

 • Kaikki tulevat investoinnit suunnitellaan siten, että toimitiloja voidaan tarvittaessa lisätä, laajentaa tai supistaa.
 • Perusopetuksen resursseja vähennetään vuodesta 2021 lähtien vähentämällä henkilöstön määrää lasten määrää vastaavasti (Henkilöstövähennykset voidaan toteuttaa ilman irtisanomisia luonnollisen poistuman myötä.). 
 • Muut yksiköt jatkavat toimintaansa toistaiseksi. Palveluverkkoa tarkastellaan uudelleen vuonna 2022, jolloin arvioidaan väestöennusteen toteutumista ja tilatarvetta.

 

B. Toimitilatoimikunta on päättänyt esittää, että investointimäärärahoja varataan vuosina 2021-2028 vain seuraaviin kohteisiin (valmistumisvuosi suluissa).

B1. Käynnissä tai päätöksentekokäsittelyssä jo olevat kohteet:

 • Snellmanin uusi päiväkoti (2021)
 • Korvenkylän uusi koulu (2021)
 • Kesämäen koulun peruskorjaus (2021)
 • Joutsenon uusi koulu (2021)
 • Lauritsalan uusi koulu (2021)

   

  B2. Investointiohjelmaan sisältyvät muut kohteet:

 • Peltolan päiväkodin kaksikerroksisen osan korjaus ja väistötila viidelle ryhmälle Kourulaan (väistötila valmis elokuussa 2020)
 • Nuoriso- ja monitoimikeskuksen (Monari) korvaavat tilat (2022)
 • Kesämäen koulun liikuntasalin ja E-rakennuksen peruskorjaus
 • Sammontalon päiväkoti (4+3) ryhmää ja vuosiluokkien 1–6 koulu (400 oppilaspaikkaa) (2024)
 • Pulpin päiväkodin vanhan osan korjaus (2024)
 • Kimpisen koulun peruskorjaus (2025)

   

  C. Toimitilatoimikunta päätti myös, että seuraavissa kohteissa ei toimintaan esitetä muutoksia toistaiseksi, vuosikorjaukset hoidetaan, mutta ei varata toistaiseksi investointimäärärahoja

 • Pulpin koulu
 • Nuijamaan koulu
 • Kaukaan koulu
 • Simolan koulu
 • Korkea-ahon koulu
 • Sammonlahden koulun Kuusimäen toimipiste
 • Kourulan päiväkoti
 • Mäntylän päiväkoti

 

Palveluverkkoesityksen taustatiedot

Toimitilatoimikunnan palveluverkkoesityksen taustamateriaalina on Tilastokeskuksen väestöennuste 2019 ja Ramboll Oy:n laatima, kaupunginvaltuuston 9.12.2019 hyväksymä väestökehitystarkastelu (skenaario 1) sekä siihen sisältyvä alueellinen teemoitus. Tilastokeskuksen lasten ja nuorten vuosittaiset määräennusteet on jaettu koulujen oppilasalueille ja varhaiskasvatuksen alueille Ramboll Oy:n arvioiman vuoden 2040 tilanteen mukaisesti.

Tarkastelussa on oletettu, että englanninkieliselle luokalle, musiikkiluokalle, Itä-Suomen kouluun, Steinerkouluun sekä keskitettyyn erityisopetukseen osallistuu oppilaita alueelta tulevina vuosina samassa suhteessa kuin nykyisin.

Tarkastelussa on tehty rinnakkaistarkastelu, jossa näkyvät nykyisin kouluissa olevat oppilaat (Primus) sekä väestörekisterin mukaan alueella asuvat alle kouluikäiset (Locus). Rinnakkaistarkastelu on tarpeen ennustekauden alkuvuosien osalta.


Toimitilatoimikunnan kokoonpano

Kaupunginhallitus on nimennyt investointien puiteohjelman täytäntöönpanoa ohjaamaan toimikunnan, jonka puheenjohtajana toimii kaupunginhallituksen puheenjohtaja Risto Kakkola. Muut jäsenet ovat kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Jyri Hänninen, 2. varapuheenjohtaja Hanna Holopainen, 3. varapuheenjohtaja Tapio Arola, Lappeenrannan Toimitilat Oy:n hallituksen puheenjohtaja Markus Iitiä, hyvinvointi- ja sivistyspalvelujen toimialajohtaja Tuija Willberg, elinvoima ja kaupunkikehityksen toimialajohtaja Pasi Leimi, strategiajohtaja Markus Lankinen, rahoitusjohtaja Jari Iskanius ja Lappeenrannan toimitilat Oy toimitusjohtaja Mikko Hietamies.


Kaupunkilaiset voivat kommentoida esitystä 16.3.2020 mennessä

Toimitilatoimikunnan palveluverkkoesitystä esitellään kuntalaisille torstaina 20.2.2020 klo 17.30 kaupungintalon Valtuustosalissa (Villimiehenkatu 1).

Kuntalaisilla on mahdollisuus kommentoida tilatoimikunnan tekemään esitystä toimittamalla lausunto sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@lappeenranta.fi tai toimittamalla se kirjallisena kaupungintalolle Asiakaspalvelukeskus Winkkiin, (Villimiehenkatu 1) viimeistään 16.3.2020.

Tilatoimikunta käsittelee saadut palautteet ja tekee esityksensä palveluverkkomuutoksista 23.3.2020. Tämän jälkeen asia lähtee lautakuntiin lausunnolle ja etenee kaupungin hallituksen ja kaupunginvaltuuston käsittelyyn huhtikuussa 2020.

 

 

Sivua on päivitetty26.3. klo 15.29