Osallisuus- ja vuorovaikutusohjelman luonnoksen kommentointi ajalla toteutettiin ajalla 27.4. - 31.5.2020

Lappeenrannan kaupungin osallisuus- ja vuorovaikutusohjelman luonnos on valmistunut. Lappeenrannan kaupunki halusi kuulla asukkaiden kommentit ohjelmaluonnoksesta, ennen ohjelman päätöksentekoa.

Asukkailla oli vielä antaa mahdollisuus antaa omat kommenttinsa osallisuus- ja vuorovaikutusohjelmasta seuraavan kyselyn kautta.

 Kommentointiaikaa on aina 31.5.2020 saakka.

Asukkaat osallistuivat osallisuus- ja vuorovaikutusohjelman valmisteluun seuraavilla tavoilla 

1) Ottivat kantaa ja toivat omia näkemyksiäsi esille sähköisessä kyselyssä, kysely oli avoinna 13.10. saakka. Vastauksia saatiin lähes 400 kappaletta.

Miten haluan osallistua ja vaikuttaa kaupungin asioissa?
Lappeenrannan kaupunki tekee osallisuus- ja vuorovaikutusohjelmaa. Kaupunki laajentaa ennakkoluulottomasti kuntalaisten osallistumismahdollisuuksia. Tavoitteena on löytää täysin uusia tapoja osallistua ja vaikuttaa.

Nyt laadittavan osallisuus-ja vuorovaikutusohjelman perustana ovat Lappeenrannan jo olemassa olevat parhaat käytännöt ja toimintatavat. Osallisuus- ja vuorovaikutusohjelman teossa haluttiin kuulla laajasti asukkaita, virkamiehiä ja päättäjiä. Sen toteuttamiseksi pidettiin työpajoja sekä järjestettiin sähköinen kysely. Kyselyyn vastaamalla pystyi ottamaan kantaa jo esiin tulleisiin osallistumisen ja vaikuttamisen tapoihin ja tuomaan esiin omat uudenlaiset näkemykset ja ideat siitä, miten haluaa osallistua ja vaikuttaa kaupungin asioihin.

2) Osallistuivat työpajaan la 5.10.2019 klo 10 – 15 kaupungintalolla

Lappeenrannan kaupunki kutsui asukkaat mukaan osallisuus- ja vuorovaikutusohjelman valmisteluun. Kaupungin virkamiesjohdolle ja toimialojen toimenpaneville virkamiehille järjestettiin elo-syyskuussa kaksi työpajaa ohjelman valmisteluun liittyen. Kolmas ja viimeinen työpaja oli tarkoitettu ennen kaikkea asukkaille ja myös päättäjille.

Työpajassa keskusteltiin avoimesti osallistumisesta ja vaikuttamisesta: miksi kannattaa osallistua ja mitä hyötyä siitä on asukkaalle. Työpajassa sai myös kyseenalaistaa jo olemassa olevia käytäntöjä, mutta erityisesti haettiin uusia tapoja osallistua ja vaikuttaa.    

3) Tulivat tapaamaan kaupungin edustajia Kalamarkkinoille su 15.9. klo 9-16 välisellä ajalla.

(paikka nro 34)

Kiitos, että olet ollut luomassa yhdessä meidän kaikkien kanssa osallisuus- ja vuorovaikutusohjelmaa Lappeenrantaan!


Lappeenrannan kaupungin osallisuus- ja vaikuttamisohjelma tekeillä – kaupunki kutsuu asukkaita mukaan valmisteluun

Lappeenrannan kaupunki valmistelee ensimmäistä osallisuus- ja vaikuttamisohjelmaansa ja kutsuu asukkaat mukaan valmistelutyöhön.

Ohjelmassa on tarkoitus kuvata, miten asukkaat voivat vaikuttaa kaupungin asioiden ja palveluiden valmisteluun, kehittämiseen ja päätöksentekoon. Samalla se myös esittelee miten Lappeenrannassa edistetään osallistumista ja mitä sillä tavoitellaan.

Osallisuus- ja vaikuttamisohjelma toimii toimintaa ohjaavana työkaluna päättäjille ja virkamiehille.

Asukkaat puolestaan saavat sen ansiosta kootusti tietoa osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista.

Asukkaille osallisuus- ja vaikuttamisohjelma on ennen kaikkea lupaus siitä, että asukkaat ja palveluiden käyttäjät voivat osallistua ja vaikuttaa asioiden, päätösten ja palveluiden valmisteluun ja kaupungin toimintaan.

Kaupungin osallisuus- ja vaikuttamisohjelma valmistuu vuoden 2019 loppuun mennessä.

LUE LISÄÄ!


Asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia on kehitetty aktiivisesti

Lappeenrannan kaupungilla on ollut jo vuodesta 2006 alkaen Asukkaiden Lappeenranta -toimintaa, jonka tarkoituksena on ollut aktivoida ja saada asukkaat osallistumaan sekä myös vaikuttamaan eri tavoin oman asuinalueensa kehittämiseksi. Asukkaiden osallistuminen ja vaikuttaminen eri asioihin eri tavoin onkin vuosien aikana laajentunut kaupungin kaikille toimialoille ja sitä toteutetaan jo laajasti.

Asukkaiden Lappeenranta -toiminta palkittiin vuonna 2014 valtakunnallisella Demokratiapalkinnolla. Perusteluissa todettiin kuinka Asukkaiden Lappeenranta -toiminnalla turvataan asukkaiden vaikutusmahdollisuudet omaa lähiympäristöä koskevissa asioissa. Perusteluissa tuotiin myös esiin, että Lappeenrannassa on monipuoliset vaikutusmahdollisuudet, ja lähidemokratia kullakin asuinalueella tuo mielekkyyttä toiminnalle.

Lisätietoja:

Osallisuusohjelman valmistelusta, työpajoista ja kyselystä:
Osallisuuskoordinaattori Pia Pulliainen,
puh. 040 549 4740, pia.pulliainen(a)lappeenranta.fi