Etusivu Osallistu ja vaikutaLänsialueen palveluverkko
Valitse taso
LÄNSIALUEEN PALVELUVERKKO

Kaupunki varautuu lähivuosina uudistamaan palveluita sekä korjaamaan että rakentamaan uusia julkisia rakennuksia Lappeenrannan länsialueella.

Tämä palveluverkkotarkastelu kattaa päiväkotien ja koulujen sijoituspaikkojen lisäksi myös muut kaupungin palvelut, kuten nuorisotilat, kirjastot ja liikuntapaikat. Samassa yhteydessä kartoitetaan myös sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden tilatarpeita alueella.

Tarkasteltava alue ulottuu Kuusimäestä ja Kourulasta Lavolan ja Sammonlahden kautta Rutolaan ja Laptonniemeen saakka. Siinä otetaan huomioon alueelle suunniteltu asuntorakentaminen ja kasvava asukasmäärä.

Yhteystiedot

Ensisijainen sähköpostiosoite:
lansi.palveluverkko@lappeenranta.fi

Yhteyshenkilöt:

Kaupunkisuunnittelu
Kaavoitus

Maarit Pimiä
kaupunginarkkitehti
puh. 040 6530 745

Niina Seppäläinen
kaavasuunnittelija
puh. 040 6684 499

Matti Veijovuori
kaavoitusarkkitehti
puh. 040 6605 662

Kadut ja ympäristö
Liikennejärjestelyt

Timo Kalevirta
suunnittelupäällikkö
puh. 040 6374 400

Lappeenrannan Toimitilat Oy
Rakennukset

Katri Tolvanen
Tilakeskuksen johtaja
puh. 040 5743 630

Sähköpostit muodossa:
etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lappeenrannan kaupungin kaavoitusohjelma 2017

Kaavoitusohjelma on hyväksytty teknisessä lautakunnassa
Pöytäkirja 30.11.2016 Pykälä 376

20. Länsialueen palveluverkko
•Sammontalo
•Kuusimäen päiväkotikoulu

21. Länsialueen palveluverkko, vapautuvat alueet
•Skinnarilan koulu ja päiväkoti
•Lavolan koulu
•Kauriinkadun kenttä

Liitteet:
Lappeenrannan kaupungin kaavoitusohjelma_kartat 2017.pdf
Lappeenrannan kaupungin kaavoitusohjelma_kohdeluettelo 2017.pdf