Valitse taso

Kansalaisraati kutsuu sinua!

Kansalaisraati on uudenlainen osallistumisen menetelmä.
Kansalaisraati-menetelmässä keskeistä on asioiden yhdessä pohtiminen ja aito keskusteleminen. Kansalaisraadit käsittelevät monitulkintaisia ja tunneherkkiäkin asiakysymyksiä. Yhteinen ymmärrys löydetään vaikeissakin asioissa, kun siihen annetaan riittävästi aikaa ja tietoa ja kuunnellaan jokaisen mielipidettä.

Kuntalaisten kansalaisraadit tapaavat keskimäärin kolme kertaa, jolloin raatilaiset käyvät monipuolisia keskusteluita ohjaajien johdolla sekä kuulevat käsiteltävän kysymyksen kannalta asiantuntijoita. Lopuksi raatilaiset laativat aiheesta yhteisen julkilausuman, joka esitellään tiedotustilaisuudessa päättäjille, medialle ja muille aiheesta kiinnostuneille.

Kansalaisraateja on järjestetty maailmalla 1970-luvulta lähtien, mutta Suomessa vasta viime vuosina.

Keitä Länsi-Lappeenrannan kansalaisraatiin valitaan?

Mukaan kansalaisraatiin voi ilmoittautua kuka tahansa lappeenrantalainen, joka asuu Länsi-Lappeenrannassa. Kansalaisraati kootaan ilmoittautuneiden joukosta siten, että raati edustaa mahdollisimman kattavasti erilaisia alueen asukkaita. Kaikilla on tällöin hyvät mahdollisuudet tulla valituksi raatilaiseksi.

Miksi kansalaisraatia tarvitaan? Mikä on toiminnan tavoite?

Kansalaisraati täydentää jo olemassa olevia osallistumisen ja vaikuttamisen rakenteita ja tarjoaa esimerkiksi kuntien viranhaltijoille ja luottamushenkilöille arvokasta tietoa kuntalaisten ajatuksista.

Kuntalaisten kansalaisraatiin osallistuvat ovat oman arkensa asiantuntijoita, joiden näkemys syventää ymmärrystä ja antaa oivalluksia käsiteltävien asioiden ratkaisuihin. Kun saadaan tietoa, keskustellaan aidosti ja vaihdetaan näkemyksiä muiden kanssa ennakko-oletukset ja asenteet usein hälvenevät ja päästään kohti yhteistä näkemystä käsiteltävästä aiheesta.

Raatilaisten työskentelyn tulokset sitoudutaan ottamaan osaksi käsiteltyjen asioiden valmistelua.