Valitse taso

Alueella voi yhä tuntea vanhan kauppalan hyvää Lauritsala-henkeä 

SAIMAAN KANAVA valmistui 1856 synnyttäen voimakasta teollistumista sekä asutusta Lauritsalaan. Lappeen kunnasta omaksi itsenäiseksi kauppalaksi irrottautunut Lauritsala ja Lappeenranta yhdistyivät 1967. Lauritsala ehti olla itsenäisenä kauppalana 35 vuotta.

LAURITSALAN kaupunginosa on entisen kauppalan keskusta. Puhuttaessa Lauritsalan alue- ja liikekeskuksesta tarkoitetaan tätä kaupunginosaa, vaikka sanana Lauritsala mielletään laajemmaksikin alueeksi. Luukkaanrinteellä on alueen vanhinta asutusta. Tunnelma Lauritsalassa on mukavan kiireetöntä. Asutus on kerrostalovaltaista, mutta pientaloasutustakin löytyy. Pienteollisuusalue sijoittuu Kaukaan tehtaan puoleiseen osaan.

FURULUND on Lauritsalan kerrostalovaltainen asuinalue uimahallia vastapäätä. Asunnot rakennettiin aikanaan Kaukaan tehtaan työntekijöille. Nykyisin ne ovat yksityisomistuksessa. Alueella on myös hieman pientaloasutusta.

KARTANONPELTO on Lauritsalan pientalovaltaista asuinaluetta, joka alkoi rakentumaan 2000-luvun alusta jatkuen yhä edelleen. Kerrostalot alueelle rakennettiin vuonna 1999 osana Kanavansuun asuntomessuja. Nimensä mukaisesti alue on rakennettu pellolle, kanavan suulle. Kulttuurihistoriallisesti arvokas Lauritsalan kartano sijaitsee täällä.

HAKALI on alkujaan työväen kaupunginosa. Vanhaa idyllistä Hakalia on verrattu Tykkiin puutalojen ja kapeiden katujen vuoksi. Vanhojen talojen kerrotaan syntyneen sahalla työskennelleiden työmiesten kotiin tuomista lankuista. Sahalta sai ottaa kerralla puutavaraa sen verran mitä pyörän tarakalla pystyi kuljettamaan. Tällä alueella sijaitsee vain muutama kerrostalo sekä myös Lauritsalan työväentalo.

HOVINPELTO on Hakalin uudempaa asuinaluetta. Rakentaminen alkoi 1970-luvulla. Hovinpelto sijaitsee lähellä Saimaan kanavaa. Täällä ovat pääosin Hakalin kerrostaloasunnot pientaloasutuksen kanssa sulassa sovussa.

LAPVEDEN rakentaminen alkoi sotien jälkeen. Rintamiestalo on yhä edelleen alueen vallitseva asuinrakennustyyppi. Alueen ainoat kerrostalot ilmestyivät 1960-luvulla Harjukadulle. Pientalorakentamisen huippu keskittyi 1950-luvulle. Täällä on myös pienteollisuusaluetta.

HARTIKKALASSA omakotitalorakentaminen metsäalueelle alkoi 1960-luvulla ja seuraava huippu oli 1990-luvulla. Alueella ei ole yhtään kerrostaloa. Kuutostie näkyy alueelle puiden läpi. Tien varteen on rakennettu meluvalli tien leventämisen jälkeen.

ASUTUS painottuu 56 prosentilla pientaloasumisen puolelle alueiden 3212 asunnosta. Lauritsalassa tilanne on päinvastainen. Kerrostaloasuminen näillä alueilla on 71 prosenttisesti painottunut Lauritsalaan. Alueiden asunnoista 66 prosenttia on omistusasuntoja.

VÄESTÖÄ alueilla on yhteensä 6 242, joista lapsia 0-19 vuotiaita on 23 prosenttia, 20-29 vuotiaita on 10 prosenttia, 30-64 vuotiaita 49 prosenttia ja ikääntyneitä 18 prosenttia. Hartikkala on lapsiperheiden suosiossa Lapveden ja Hakalin seuratessa rinta rinnan. Lauritsala on selkeästi ikääntyneiden suosiossa.

LAURITSALAN ALUEESEEN kuuluu näiden neljän lisäksi vielä 7 muuta kaupunginosaa. Kokonaisuutena tarkasteltaessa näillä neljällä alueella on 48 prosenttia koko Lauritsalan alueen asunnoista ja kerrostaloasunnoista jopa 58 prosenttia. Lauritsalan alueen kokonaisasukasmäärästä, reilut 13 000, näillä alueilla asuu 45 prosenttia. Saman verran on myös lasten osuus kokonaismäärästä. Toinen määrällisesti iso luku on ikääntyneiden osuus, 54 prosenttia koko Lauritsalan alueen asukkaista.

Lauritsalan alue- ja liikekeskus on palveluiden keskittymä

LAURITSALAN KESKUS on ollut vireämpi ja palvelut niin kaupalliset kuin julkiset ovat olleet monipuolisempia. Palveluita on vielä, vaikka paljon on lähtenyt poiskin, sanovat haastatellut asukkaat. Kaikki peruspalvelut ovat kuitenkin hyvin saatavilla.
Kauppakeskittymiä on kolme. Varsinainen liikekeskus on Luukkaantorin ja Lauritsalan torin välissä oleva alue. Siellä on päivittäistavaramarket, ravintola- ja erikoisliikepalveluita sekä myös apteekki. Lauritsalan torilla on myyntitoimintaa kesät talvet. Karjalantien toisella puolella on pankki ja sen lähettyvillä on kioski ja erikoisliikkeitä. Kolmas keskittymä on lähistöllä oleva toinen päivittäistavaramarket. Keskustakuvaan kuuluu myös kolme lähipubia.

Postipalvelut toimivat aluekeskuksen lähellä olevalla huoltoasemalla asiamiespostipalveluina. Alueelta löytyy parikin pankkiautomaattia. Julkinen liikenne, muiden paitsi Hartikkalan osalta, on asukkaiden mielestä ihan toimivaa, joskin suoraa reittiä kaupungin keskustaan kaivataan.

Terveyskeskus tarjoaa ajanvarauspalvelun lisäksi laboratorio-, hammaslääkäri- ja neuvolapalveluita. Vanhusten palveluasumiseen tarkoitettuja taloja on Lauritsalan keskustassa sekä Hovinpellon Ortamonpuistossa. Lauritsalaan valmistuu tämän vuoden aikana myös toinen vanhusten palvelutalo. 

HARTIKKALASSA ei ole lainkaan palveluita ja Lapveden palvelutkin rajoittuvat yhteen ravintolaan. Hakalissa on lähikauppa ja pubi, bensiinin kylmäasema sekä kioski. Haastateltujen mukaan ei ole ongelma, että varsinaiset palvelut ovat keskittyneet Lauritsalaan, koska sinne on lyhyt matka. 

KOULUNKÄYNTI on keskittynyt Lauritsalan koulukeskukseen, jossa toimii ala- ja yläkoulu sekä lukio. Päiväkoteja on kolme; Hovinpelto, Kartano ja Luukkaa. Koulun läheisyyteen rakennetaan kesään 2012 mennessä Lauritsalan päiväkoti. Lisäksi alueella toimii kymmenisen perhepäivähoitajaa. Ryhmäperhepäiväkoti on lähellä liikenneympyrää. Leikkikenttiä näiltä alueilta löytyy kahdeksan; Hartikkalan-, Hovinpellon-, Lapveden-, Laukka-, Luukkaanrinteen-, Tunneli-, Seura- ja Vellamonpuisto.

Hyvät harrastusmahdollisuudet

LUONNON JA SAIMAAN läheisyys tarjoavat mitä loistavimmat ulkoilu- ja virkistymismahdollisuudet asukkaille nautittavaksi. Lauritsalan uimahalli ja sen kuntosali ovat ahkerassa käytössä. Lähellä on kuntopolku, joka talvella toimii valaistuna latuna. Viereisessä ulkourheilukeskuksessa on keinonurmi- ja nurmikenttä sekä myös tenniskenttä. Talvella vastaavasti jääkiekko- ja luistelualueet. Hakalissa on Hovinpellon pallokenttä, jolla talvisin pelataan jääkiekkoa. Lähellä on myös Perä-Hakalin kuntopolku ja valaistu latu. Lähin uimaranta, Murheistenranta, löytyy Kanavansuulta.

Muistoja entisajoilta

MUINAISMUISTONA voidaan pitää muinaisen Itämeren rantaviivaa 10 000 vuoden takaa Lapveden Harjukadun rinteessä. Alueella on oma historiansa ja sitä todistavat monet upeat vanhat rakennukset; muun muassa Lauritsalan kartano 1840-luvun tienoilta, Lauritsalan työväentalo vuodelta 1910, Lauritsalan kauppalan funkkistalo vuodelta 1936 ja Lauritsalan kirjasto vuodelta1951. Hakalin kansakoulu muuttui vuonna 1960 Lauritsalan paloasemaksi. Näyttävin rakennus lienee vuonna 1969 betonista valmistettu Lauritsalan kirkko.

Liitteet