Valitse taso

Maahanmuuttajien asukasraati

Keväällä 2014 kokoontunut maahanmuuttajakansalaisraati esitti, että kaupunkiin tulisi perustaa maahanmuuttajatoimikunta/-neuvosto, johon jäseniksi valitaan Lappeenrannassa asuvia ulkomaalaislähtöisiä asukkaita. Tehtävänä olisi miettiä toimintatapoja, joilla kaupunkiin muuttaneet ulkomaalaiset saadaan aktivoitua osallisiksi arkeen ja yhteiskuntaan. 

Kaupunginhallituksen Tulevaisuusjaosto päätti 18.9.2014 kokouksessaan antaa tehtäväksi asettaa ja kutsua koolle ulkomaalaisväestöstä koostuva asukasraati. Raadin tehtävänä on kaupungin ja kaupungin kansainvälisen väestön keskinäisen vuorovaikutuksen edistäminen ja ulkomailla syntyneiden asukkaiden osallisuuden aktivointi.  

Lappeenrantalainen maahanmuuttaja
- Olet tervetullut mukaan osallistumaan ja vaikuttamaan!

Lappeenrannassa asuu noin 3.000 ulkomaalaista. Se on 4 % kaupungin väkiluvusta.

Lappeenrannan kaupunki kutsuu täällä asuvia ulkomaalaisia osallistumaan ja vaikuttamaan yhdessä suomalaisen kantaväestön kanssa. Lappeenrannan kaupunginhallituksen tulevaisuusjaosto on päättänyt maahanmuuttajien kansalaisraadin esityksestä perustaa Lappeenrantaan ulkomaalaisväestöstä koostuvan asukasraadin. (18.9.2014)

Monikulttuurisessa asukasraadissa ovat mukana 2017-2021:

Hannolainen Edward, Venäjä
Ivask Taimi, Viro
Kaipia Ljudmila, Venäjä
Kyllönen Svetlana, Venäjä
Matern-Riihelä Melanie, Saksa
Niemi Alla, Venäjä
Nyiramugisha Mediatrice, Ruanda
Roubleva Natalia, Venäjä
Samaka Abdelhalim, Marokko
Sihvo Marita, Viro
Sukhanov Nadezja, Venäjä
Vasilyev Fedor, Venäjä

Anne-Liisa Lindgren den Oude
Tuija-Maaret Pykäläinen.

Monikulttuurisen asukasraadin puheenjohtaja

Marita Sihvo, Viro

Monikulttuurisen asukasraadin sihteeri
Asukasyhteyshenkilö Pia Haakana, Lappeenrannan kaupunki
Puh: 040 5494 740 / Sähköposti: pia.haakana@lappeenranta.fi

 

Pöytäkirjat liitteineen 2017