Keskustan alueraati - vetovoimainen keskusta-alue

Keskusta-alueen runsas tarjonta viihteen, kulttuurin, liikuntapalvelujen sekä kaupallisten ja julkisten palvelujen osalta tekevät tästä alueesta monipuolisimman ja tiiviimmän osan Lappeenrannan kaupunkia.

Aivan ydinkeskustan tuntumassa on myös pientalovaltaisia asuinalueita, mm. Tykki, Peltola ja Kimpinen. Väestömäärältään keskusta-alue on samankokoinen kuin läntinen ja itäinen alue, mutta keskustan vetovoima on ollut viime vuosina hyvin voimakkaassa kasvussa. Väestöennusteiden mukaan keskusta-alue tulee kasvamaan seuraavan vuosikymmenen taitteessa lähes 16 000 asukkaaseen. Tämän johdosta uusia asuinkerrostaloja on rakennettu ja rakennetaan koko ajan lisää ydinkeskustassa ja Pikisaaressa.

Myös liike- ja toimitilojen kuin parkkipaikkojen rakentaminen on keskusta-alueella tällä hetkellä vilkasta. Keskusta-alueen monimuotoisuudesta johtuen alueraadin toiminnassa ovat asukasyhdistysten lisäksi edustettuina Lappeenrannan Kilta ry ja LAKES ry.

Keskustan alueraadissa ovat mukana valtuustokaudella 2021-2025:

1. Aalinniemi Taisto, Rakuunamäki
2. Hiltunen Mia, Kimpinen
3. Kolhonen Jouko, Linnoitus
4. Kousa Maire, 
Ydinkeskusta
5. Laine Keijo, Rakuunamäki
6. Metsäkallio Taru, Kimpinen
7. Miettinen Markku, Peltola
8. Partanen Riitta, Rakuunamäki
9. Parviainen Tuomo, Pikisaari
10. Ruotsi Johanna, Lakes ry
11. Salejärvi Alec, Rakuunamäki
12. Sirkiä Juhani, Leiri
13. Varis Juha, Kylpylä
14. Vuorinen Marja, Lappeenrannan Kilta ry

Keskustan alueeseen kuuluvat kaupunginosat:

Kesämäki / Tykki-Kiviharju / Reijola / Leiri / Pallo-Tyysteniemen eteläinen osa / Linnoitus / Kylpylä / Keskus / Taikinamäki
/ Peltola / Alakylä / Harapainen / Lepola / Kimpinen

Keskustan alueraadin puheenjohtaja

Juhani Sirkiä, Leirin ja Pallon asukasyhdistys
Sähköposti: juhani.sirkia@quicknet.inet.fi

Keskustan alueraadin sihteeri
Osallisuuskoordinaattori Pia Pulliainen,
Lappeenrannan kaupunki
Puh: 040 5494 740 / Sähköposti: pia.pulliainen@lappeenranta.fi