Etusivu KaupunkimmeMonitoimiareena ja sisäliikuntahalli

Monitoimiareena ja sisäliikuntahalli

Tälle sivustolle on koottu Lappeenrannan kaupunginvaltuuston 29.10.2018 päättämät monitoimiareenan ja sisäliikuntahallin selvitykset, kustannusvertailut ja hankkeiden esittelyvideo tarveselvityksistä ja hankesuunnitelmista. Tarveselvitykset ja hankesuunnitelmat on laadittu jatkosuunnittelun ja investoijien etsimisen lähtötiedoiksi.

Kaupunginvaltuusto päätti antaa areenan ja sisäliikuntahallin jatkovalmistelun kaupunginhallituksen asettaman toimitilatoimikunnan tehtäväksi yhdessä konsernihallinnon kanssa. Valtuusto päätti samalla, että nykyisen vanhan pääjäähallin peruskorjauksesta on tehtävä alustava hankesuunnitelma ja toteutuskustannusarvio.

Monitoimiareenan sijoitusvaihtoehdoiksi on päätetty kaupungin keskustassa sijaitseva, osittain Lappeenkadun päällä oleva tontti tai Kisapuiston urheilukeskuksen alueella sopiva paikka tarkemman suunnittelun mukaan.

Sisäliikuntahalli toteutettaisiin omana erillisenä hankkeenaan ja sen sijainnista päätetään samassa yhteydessä mahdollisen toteutuspäätöksen kanssa. Alustavia sisäliikuntahallin sijoituspaikkavaihtoehtoja ovat olleet esim. Amiksen lämmitettävä jalkapallokenttä tai Kimpisen harjoitusnurmikenttä. Korvaavat kentät rakennetaan muualle sopivaan sijoituspaikkaan, jos sisäliikuntahalli sijoittuu niiden paikalle.

Monitoimiareenan ja sisäliikuntahallin rahoitusasiantuntijaksi on valittu SRV Rakennus Oy, joka valmistelee kaupunginvaltuustolle päätöksentekoa varten toteutus- ja rahoitusmallit monitoimiareenalle Lappeenkadulla ja Kisapuistossa sekä sisäliikuntahallista samanlainen esitys.

Loppuraportit

Monitoimiareenan loppuraportti.pdf

Sisäliikuntahallin loppuraportti.pdf

Monitoimiareenan yhteiskunnallisten ja taloudellisten vaikutusten arviointi 9.9.2020.pdf

Kaupunginvaltuuston iltakoulu 31.8.2020 - aineistot:

Lappeenrannan jäähalli, monitoimiareena ja sisäliikuntahalli -esittely

Liiga-SaiPan kannanotto


Kaupungin julkaisemat tiedotteet monitoimiareenasta ja sisäliikuntahallista:

Tuorein tiedote 25.3.

Tiedote 14.1.2020, mukana luonnoskuvia

Tiedote 23.10.2019

Muut: https://www.lappeenranta.fi/fi/Palvelut/Paatoksenteko-ja-talous/Viestinta/Lehdistotiedotteet

Kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja lautakuntien esityslistat ja pöytäkirjat ovat luettavissa täällä .

Tarveselvityksien ja hankesuunnitelman esittely valtuustolle 17.9.2018;  esittelyvideo 


Lisätietoja:

Kaupunginhallituksen ja kaupungin toimitilatoimikunnan pj. Risto Kakkola,
puh. 040 7635780

Projektijohtaja Ilkka Oksman, Lappeenrannan Toimitilat Oy, puh. 0400 753 504

sähköpostit: etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

 Dia1 Lappeenkadun asemapiirrosluonnos_Ramboll_352x249.jpg
 Dia2 Areenan leikkaus ja julkisivuhahmotelma_Ramboll_352x249.jpg
Dia3 Lappeenkadun havainnekuvat_AIHIO arkkitehdit Oy_352x249.jpg
 Lappeenkadun havainnekuvat, AIHIO Arkkitehdit Oy
 
Dia4 Kisapuiston asemapiirrosluonnos_Ramboll_352x249.jpg
 
 Kisapuisto havainnekuva 1_352x249.jpg
 Kisapuisto havainnekuva 
 Kisapuisto havainnekuva 2_352x249.jpg
Dia2 Lappeenrannan sisäliikuntahalli (2)_Ramboll_332x249.jpg 
 Dia6 Sisäliikuntahallin leikkaus ja julkisivukaaviot_Ramboll_352x249.jpg
 
 
 


Tiedostot:

Yhteenveto tarveselvityksistä ja hankesuunnitelmista.pdf

Monitoimiareena ja sisäliikuntahalliselvitys 2018.pdf

Monitoimiareenan sekä sisäliikuntahallin tarve- ja hankesuunnitelma 17.09.2018_.pdf

Liite 1 Sisäliikuntahallin alustava tilaohjelma.pdf

Liite 2 Monitoimiareenan alustava tilaohjelma.pdf

Liite 3 Monitoimiareenan pohjat leikkaukset asemapiirrokset ja havainnekuvat.pdf

Liite 4 Sisäliikuntahallin pohjat leikkaus ja julkisivukaaviot.pdf

Liite 5 Sisäliikuntahallin tavoitehintalaskelman yhteenveto.pdf

Liite 6 Monitoimiareenan tavoitehintalaskelman yteenveto.pdf

Liite 7 Areenan kannen suunnitelmaselostus ja kustannusarvio.pdf

Liite 8 Sijaintipaikkaselvitys.pdf

Liite 9 Lappeenkadun liikenteellinen toimivuustarkastelu.pdf

Liite 10 Kisapuiston liikenteellinen toimivuustarkastelu.pdf

Liite 11 Lappeenrannan ydinkeskustan pysäköintipaikat ja määrät 2017.pdf

Liite 12 Lappeenrannan paikallisliikenteen reitit ja pysäkit.pdf

Liite 13 Monitoimiareenan yhteiskuntataloudellisten ja sosiaalisten vaikutusten analyysi.pdf

Liite 14 Lappeenkadun ympäristön infran kehittämisen yleissuunnitelma.pdf

Liite 15 Hankesuunnittelun yhteydessä saadut lausunnot seuroilta ja muilta yhteisöiltä.pdf

Liite 16 Kustannusten vertailu.pdf

Dia1 Lappeenkadun asemapiirrosluonnos_Ramboll.jpg

Dia2 Areenan leikkaus ja julkisivuhahmotelma_Ramboll.jpg

Dia3 Lappeenkadun havainnekuvat_AIHIO arkkitehdit Oy.jpg

Dia4 Kisapuiston asemapiirrosluonnos_Ramboll.jpg

Dia2 Lappeenrannan sisäliikuntahalli (2)_Ramboll.jpg

Dia6 Sisäliikuntahallin leikkaus ja julkisivukaaviot_Ramboll.jpg

Kisapuisto havainnekuva 1.JPG

Kisapuisto havainnekuva 2.JPG


Lisätietoja:


Kaupunginhallituksen ja kaupungin toimitilatoimikunnan pj. Risto Kakkola,  puh. 040 7635780

Projektijohtaja Ilkka Oksman, Lappeenrannan Toimitilat Oy,
puh. 0400 753 504

sähköpostit: etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi