Lapsiystävällinen kunta on kaikkien asia!  


Onko sinulla ajatus siitä, miten Lappeenranta voisi kehittyä lapsiystävällisenä kuntana? Ideasi voi olla pienen pieni tai kenties suuri, kiitos hyvästä työstä, moite tai puute. Ota yhteyttä:

Lapsiystävällinen kunta -koordinaattori
Niina Ljungkvist
niina.ljungkvist(at)lappeenranta.fi
puhelin/whatsapp: 040 655 4770


Lapsiystävällisessä kunnassa: 

1. Lapsen oikeudet tunnetaan 
2. Kaikki oikeudet toteutuvat jokaisen lapsen kohdalla 
3. Lapsilla on mahdollisuus osallistua heille tarkoitettujen
 palveluiden suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen 
4. Lapset voivat osallistua julkisen tilan suunnitteluun ja
 kehittämiseen 
5. Lapsilla on mahdollisuus vaikuttaa heille itselleen tärkeisiin
 asioihin 
6. Lapset voivat osallistua kansalaistoimintaan 
7. Lapsilla on ystäviä ja turvallisia aikuisia 
8. Lapsia ja lapsuutta arvostetaan 
9. Lapsia koskevia asioita tarkastellaan koordinoidusti
 kokonaisuutena niin, että lapsia koskevassa päätöksenteossa
 ja toiminnoissa harkitaan ensisijaisesti lapsen etu 
10. Lapsia koskevaa tietoa hyödynnetään monipuolisesti
 päätöksenteossa 

lähde: https://unicef.studio.crasman.fi/pub/public/pdf/Rakennuspalikat_ja_tarkistuslistat.pdf