Valitse taso

Lapsiystävällinen kunta on kaikkien asia!  


Lapsen oikeuksien sopimuksen 30-vuotisjuhlaviikon kunniaksi käynnistämme hyvänmielen kilpailun kaupungin parhaasta lapsiystävällisestä ideasta. Kilpailun tavoitteena on saada työyhteisöt pohtimaan omia käytäntöjään lasten silmin ja lapsen oikeuksien toteutumisen näkökulmasta ja näin tuoda tietoutta lapsiystävällisestä kunnasta eri työntekijätasoille.  

Kisaan ilmoitettavat ideat voivat olla jo käytössä olevia, hyviä käytäntöjä tai oman työn kehitysideoita. Ilmoita oman työyhteisösi paras idea tänne 31.12.2019 mennessä. Kilpailuun tulleet ideat pääsevät lasten parlamentin sekä nuorisovaltuuston tarkasteluun ja kumpikin ryhmä valitsee niistä oman suosikkinsa.

 

Lapsiystävällisessä kunnassa: 

1. Lapsen oikeudet tunnetaan 
2. Kaikki oikeudet toteutuvat jokaisen lapsen kohdalla 
3. Lapsilla on mahdollisuus osallistua heille tarkoitettujen
 palveluiden suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen 
4. Lapset voivat osallistua julkisen tilan suunnitteluun ja
 kehittämiseen 
5. Lapsilla on mahdollisuus vaikuttaa heille itselleen tärkeisiin
 asioihin 
6. Lapset voivat osallistua kansalaistoimintaan 
7. Lapsilla on ystäviä ja turvallisia aikuisia 
8. Lapsia ja lapsuutta arvostetaan 
9. Lapsia koskevia asioita tarkastellaan koordinoidusti
 kokonaisuutena niin, että lapsia koskevassa päätöksenteossa
 ja toiminnoissa harkitaan ensisijaisesti lapsen etu 
10. Lapsia koskevaa tietoa hyödynnetään monipuolisesti
 päätöksenteossa 

lähde: https://unicef.studio.crasman.fi/pub/public/pdf/Rakennuspalikat_ja_tarkistuslistat.pdf

 

Linkki ideakeräyslomakkeeseen

https://forms.gle/7hTza5tFuzyMkiEk8