Etusivu KaupunkimmeLapsiystävällinen kunta

Lappeenranta on lapsiystävällinen kunta!

UNICEF on myöntänyt Lappeenrannalle alkukeväällä 2019 Lapsiystävällinen kunta –tunnustuksen seuraavaksi 4 vuodeksi.

Lue tästä klikkaamalla, miten UNICEF arvioi Lappeenrannan lapsiystävällistä toimintaa keväällä 2019! 

Lapsen oikeuksien puolesta

UNICEF tarkoittaa lapsiystävällisyydellä lapsen oikeuksien toteutumista. Lapsen oikeuksien sopimuksen yleisperiaatteet ovat syrjimättömyys, lapsen edun ensisijainen harkinta, oikeus elämään ja kehittymiseen ja lapsen näkemysten kunnioittaminen. Lue lisää Unicefin lapsien oikeuksien sopimuksesta!

Lapsiystävällisessä kunnassa

  • lapsia kohdellaan tasa-arvoisesti kunnan asukkaina.
  • lapset otetaan mukaan palveluiden suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen.
  • jokaiselle lapselle turvataan yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua.
  • lapsi- ja nuorisopolitiikan ohjenuorana on YK:n lapsen oikeuksien sopimus.
  • päätöksenteossa hyödynnetään lasten ja nuorten tietämystä omasta arjestaan. Lisäksi arvioidaan päätösten lapsivaikutuksia .
  • lapsen oikeus riittävään osuuteen yhteiskunnan voimavaroista näkyy kunnan talousarviossa.
  • sekä lapsille että aikuisille tiedotetaan lapsen oikeuksista. Lapsia ja nuoria rohkaistaan toimimaan kansalaisyhteiskunnassa.
  • lapset ja nuoret kokevat olevansa lähiyhteisönsä arvokkaita jäseniä.

Lapsiystävällinen kunta -tunnus velvoittaa koko kaupunkia toimimaan lapsiystävällisesti, ei ainoastaan varhaiskasvatusta, opetusta ja nuorisotoimea. Esimerkiksi kaavoituksessa onkin monella tapaa hyödynnetty lasten ja nuorten näkemyksiä.

Tutustu lapsiystävällisen Lappeenrannan tekoihin klikkaamalla tästä!

Lapsiystävällinen Lappeenranta -koordinaatioryhmä

Lapsiystävällinen kunta -kehittämistyö käynnistyi Lappeenrannassa 2015. Kaupungille myönnettiin ensimmäinen Lapsiystävällinen kunta -tunnustus joulukuussa 2016.

Kaupungissa toteutettiin vuonna 2017 organisaatiomuutos, jonka yhteydessä Lapsiystävällinen kunta -mallin koordinaatioryhmänä toiminut lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä lakkautettiin. Uusi, syksyllä 2017 nimetty Lapsiystävällinen Lappeenranta – koordinaatioryhmä, koostuu kaupungin Lasten ja nuorten lautakunnasta, Hyvinvointi- ja sivistyspalvelujen ohjausryhmästä sekä yhteistyökumppaneiden edustajista.

Ryhmässä on edustettuna laaja-alaisesti kaupungin eri toimialat. Lisäksi ryhmään kuuluu luottamushenkilöitä, kolmannen sektorin toimijoita, Eksoten edustajia, nuorisovaltuuston jäsen sekä edustaja Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymästä ja poliisista.

Ryhmä on kattava ja poikkihallinnollinen, ja sillä on hyvä mandaatti edistää kunnan lapsiystävällisyyttä. Ryhmä seuraa ja arvioi kehittämistyön etenemistä sekä vastaa jatkotoimintasuunnitelman laatimisesta.

Ryhmä eli lasten ja nuorten lautakunnan työkokous kokoontuu kaksi kertaa vuodessa.

Historiaa

Lappeenrannalla on jo pitkät perinteet tehdä yhdessä muiden toimijoiden kanssa lapsia ja nuoria kuullen yhteistyötä lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi.

Neljän vuoden välein on vuodesta 1998 lähtien koottu lasten ja nuorten hyvinvointiselontekoja, jossa on asetettu konkreettisia kehittämistavoitteita ja toimenpiteitä.

Vuodesta 2017 lukien koordinointitehtävä on annettu lasten ja nuorten lautakunnalle. Kehittämistavoitteet ja toimenpiteet on sisällytetty osaksi kaupungin strategiaa.

Lapsiystävällinen kunta -tunnus

Tutustu Lapsiystävällinen kunta-malliin ja lapsen oikeuksiin

Unicefin Lapsiystävällinen kunta 

Lapsenoikeudet.fi

Kansallinen lapsistrategia

Yhteyshenkilöt

Hyvinvointi- ja sivistyspalvelujen toimialajohtaja Juhani Junnilainen puh. 040 190 6270

Nuorisotoimenjohtaja Kimmo Hölkki, puh. 0400 154 596

vs. koordinaattori Elina Niinikoski-Pereira, puh. 040 182 2083 

Metku, toiminnanjohtaja
Minna Pirilä-Martti,
puh. 040 187 4331

etunimi.sukunimi(a)lappeenranta.fi