Sähköpotkulaudat Lappeenrannassa

Sähköpotkulautoja vuokraa Lappeenrannassa kolme yksityistä palveluntarjoajaa, JoeScooterBird sekä TIER. Lisätietoja sähköpotkulautojen vuokrauksesta löydät kyseisten palveluntarjoajien verkkosivuilta sekä sovelluksista.

Sähköpotkulautoihin, joiden rakenteellinen enimmäisnopeus on 25 km/h, sovelletaan pyöräilijöitä koskevia liikennesääntöjä. Näin ollen sähköpotkulaudalla tulee kulkea joko pyörätiellä tai ajoradan oikeassa reunassa. Lappeenrannassa on viikonloppuöisin voimassa sähköpotkulautoja koskeva 15 km/h nopeusrajoitusalue, joka kattaa muun muassa keskustan, sataman, Kylpylän alueen ja osia Kimpisestä. Alla on kartta nopeusrajoitusalueesta.

Lue lisää turvallisesta liikkumisesta kevyillä sähköajoneuvoilla Liikenneturvan verkkosivuilta:

https://www.liikenneturva.fi/liikenteessa/sahkopyora-sahkopotkulauta-ja-muut-kevyet-sahkoajoneuvot/#6b74b3b2

Sähköpotkulautojen pysäköintiin sovelletaan samoja liikennesääntöjä kuin minkä tahansa muun
ajoneuvon pysäköintiin. Tieliikennelain liikennesääntöjen mukaan

  • sähköpotkulaudan saa pysäköidä vain mahdollisimman lähelle tien (esimerkiksi ajoradan,
    pyörätien ja jalkakäytävän) reunaa
  • sähköpotkulauta on pysäköitävä tien suuntaisesti, ellei pysäköintitapaa ole erikseen ilmoitettu liikennemerkillä
  • sähköpotkulautaa ei saa pysäköidä siten, että se vaarantaa turvallisuutta tai haittaa muuta liikennettä
  • sähköpotkulautaa ei saa jättää tielle, jos se voi vaarantaa tai haitata liikennettä.