Keskustan pyöräparkitsatama_pyöräparkki_kj280 (1).JPG

Pyöräilyn pääreittisuunnitelmassa on otettu huomioon pyöräparkit yhtenä pyöräilyn kehittämiskohteena. Pyöräparkkeja tulee olla riittävästi pääreittien varrella ja ne tulisi sijoittaa joustavasti keskeisille joukkoliikenteen vaihto- ja pysähdyspaikoille. Tämä lisää pyöräilyn ja joukkoliikenteen yhdistelmäkäyttöä.

Pyöräilyn suosion kasvaessa uusien pyöräparkkien tarve kartoitetaan ja pyörätelineille varataan riittävä tila joukkoliikenteen vaihtopysäkkien, kauppakeskusten ja julkisten palveluiden välittömästä läheisyydestä.