Etusivu PalvelutWirman toimitusjohtaja Markus Lankinen: Julkiset hankinnat tehokkaammiksi
Ajankohtaista
21.4.2017 14:10

Wirman toimitusjohtaja Markus Lankinen: Julkiset hankinnat tehokkaammiksi

Lankinen Markus_358x292.jpgSuomen hallitus on linjannut, että vuoteen 2019 mennessä viisi prosenttia julkisista hankinnoista tulisi käyttää innovatiivisiin hankintoihin. Innovatiivisella hankinnalla tarkoitetaan hankintaa, joka omalta osaltaan vaikuttaa uusien markkinoiden syntymiseen.

Suomen julkisen sektorin osuus bruttokansantuotteesta on yksi OECD-maiden suurimmista. Kunnallishallinnossa käytetään määritelmästä riippuen jopa 20 miljardia euroa erilaisiin hankintoihin.

Tavoitteiden mukaan Suomen kuntien pitäisi parin vuoden päästä käyttää noin miljardi euroa vuosittain innovatiivisiin hankintoihin.

Myös Etelä-Karjalan elinkeinoelämä ja erityisesti Etelä-Karjalan Yrittäjät ovat pitkään peräänkuuluttaneet, että Lappeenrannan kaupungin ja alueen yritysten olisi käytävä ennakoivampaa keskustelua julkisen sektorin hankinnoista.

Tähän toiveeseen tartutaan nyt vakavasti, kun Lappeenrannan ja Imatran kaupunkiseutujen innovatiivisten hankintojen kehittämisohjelma eli niin sanottu alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) -ohjelma käynnistyy.

Hankintoja jatkossa yhdessä

EU-direktiiviin pohjautuva uusi laki julkisista hankinnoista mahdollistaa sen, että kaupungit ja muut julkiset toimijat voivat entistä paremmin hankkia palveluita ja tuotteita niin, että hankinnoissa painottuvat entistä enemmän laatu, ympäristönäkökulmat tai innovatiivisuus.

Uuden lain tarkoitus on lisäksi vähentää hallinnollisia kuluja, joita julkiselle sektorille ja yrityksille syntyy tarjouskilpailuista.

Etelä-Karjalan elinkeinoelämä on myös toivonut, että hankintoja voitaisiin tulevaisuudessa suunnitella yhdessä palveluita tarvitsevan julkisen sektorin, palveluiden loppukäyttäjien ja niiden tuottamiseen osallistuvien yritysten kanssa. Käynnistyvässä, innovatiivisiin hankintoihin pureutuvassa hankkeessa panostetaan erityisesti tähän.

Kestäviä autohankintoja

Lappeenrannan kaupunki on tehnyt maaliskuun lopussa päätöksen, jonka mukaan kaupungin autokanta uudistetaan vähitellen kestävämpään suuntaan. Se tarkoittaa sitä, että uudet autot hankitaan huomioimalla niiden ympäristökriteerit ja ajoneuvojen käytönaikaiset taloudelliset elinkaarivaikutukset.

Yksinkertaisimmillaan tämä tarkoittaa sitä, että kun kaupunki jatkossa hankkii ajoneuvoja, niin se arvioi tekniikan ja hinnan lisäksi autojen kulutusta, päästöjä ja käyttötapoja.
Jos ajatus yhteisvoimin suunniteltavista hankinnoista viedään astetta pidemmälle, niin yritysten, käyttäjien ja kaupungin hankintayksikön kesken voidaan arvioida, miten jopa autokannan käyttöä voidaan tehostaa eri toimijoiden yhteistyönä.

Sen sijaan, että useampi toimija hankkii oman tai leasing-auton, voi olla mahdollista rakentaa palvelu, jossa sama auto palvelee eri käyttäjiä eri kellonaikoina mahdollisimman joustavasti.

Onnistunut, eri toimijoiden välinen vuoropuhelu ja alustavat kokeilut voivat näin johtaa uuden autoilupalvelun syntymiseen. Se puolestaan voi edesauttaa sitä, että kaikkien yhteistyökumppaneiden kuljetusten kokonaiskustannukset laskevat ja syntyy uusia palveluja ja työpaikkoja alueelle.

Tällaisessa yhteisessä markkinavuoropuhelussa yritykset voivat yhdessä kaupungin hankintayksikön kanssa osallistua oleellisten tarjoustekijöiden valintaan.
Auton ominaisuuksien tai rahoitusmallien sijasta voidaan kiinnittää huomiota vaikkapa auton käytettävyyteen vuorokauden eri aikoina, varauskalenterin toimivuuteen ja auton lukitus- ja paikannusratkaisuihin.

Nyt on tilaisuus uudistaa toimintaa

Etelä-Karjalan kaupungit, monet kunnat ja lukuisa joukko yrityksiä panostavat kestävän kehityksen edistämiseen. Näissä organisaatioissa pitää olla myös valmius jo tehtyjen päätösten päivittämiseen.

Yllä olevan esimerkin mukaisesti voi olla järkevä korvata toimiva, vanha auto uudentyyppisellä autopalvelulla, jos organisaatio voi sillä tavalla vapauttaa autoon sidottua pääomaa tuottavampaan käyttöön. Näin myös autopalvelun kokonaiskustannus ̶ hyötysuhde paranee.

Mikkelin seutu on jo kuuden vuoden ajan tarjonnut hankinta-asiamiespalveluja, teemalla ”julkinen hankinta on tilaisuus uudistaa toimintaa”.

Etelä-Karjalassa voidaan viedä hankintaprosessin kehitystyötä vielä askeleen pidemmälle: innovatiivisten hankintojen käyttäminen Lappeenrannan ja Imatran seutujen julkisen sektorin toiminnan uudistajana on merkittävä työkalu, kun kunnat keskittyvät elinvoimaisuuden rakentamiseen.

Tämän käynnistetyn hankkeen yhteydessä on välttämätöntä arvioida myös innovatiivisten hankintaprosessien johtamiskäytäntöjä.


Markus Lankinen
Toimitusjohtaja, Wirma Lappeenranta

Lankinen kehittää AIKO-hankkeessa (alueelliset innovaatiot ja kokeilut) Lappeenrannan hankintaprosesseja ja rakentaa ennakoivaa markkinavuoropuhelua yritysten kanssa. AIKO-kehittämisohjelman rahoittajina ovat Etelä-Karjalan kunnat sekä Etelä-Karjalan liiton kautta kansallinen Alueelliset innovaatiot ja kokeilut -rahoitus.