Etusivu PalvelutNähtävänä keskustaajaman osayleiskaava 2030, eteläinen osa-alue, vaiheet 2 ja 3
Ajankohtaista
7.5.2018 7:00

Nähtävänä keskustaajaman osayleiskaava 2030, eteläinen osa-alue, vaiheet 2 ja 3

LAPPEENRANNAN KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVA 2030, ETELÄINEN OSA-ALUE, VAIHEET 2 ja 3

Eteläisen osa-alueen vaiheiden 2 ja 3 osayleiskaavojen osallistumis- ja arviointisuunnitelmat nähtävillä 7.5.–7.6.2018 (MRL 62 §, MRL 63 §).

Lappeenrannan Kaupunkisuunnittelu valmistelee keskustaajaman osayleiskaavan 2030 Eteläisen osa-alueen vaiheiden 2 ja 3 osayleisyleiskaavoja. Vaiheiden 2 ja 3 osayleiskaavoituksesta on laadittu (MRL 63 §) osallistumis- ja arviointisuunnitelmat, jotka ovat nähtävillä kommenttien keräämistä ja lausuntojen antamista varten (MRL 62§) 7.5. – 7.6.2018 välisenä aikana Lappeenrannan kaupungin elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimialan kaupunkisuunnittelussa (Villimiehenkatu 1, 3. kerros) sekä kaupungin internet-sivulla www.lappeenranta.fi > rakentaminen ja maankäyttö > nähtävillä olevat kaavat. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään MRL 62 §:n ja 63 §:n mukaisesti nähtävillä 7.5.2018 alkaen kaavan laadinnan ajan.

Alustavista kaavaluonnoksista järjestetään asukastilaisuus syksyllä 2018. Alueiden kaavaluonnokset tulevat nähtäville loppuvuodesta 2018.

Kommentit ja lausunnot osayleiskaavojen osallistumis- ja arviointisuunnitelmista tulee toimittaa viimeistään 7.6.2018 osoitteella: Lappeenrannan kaupunki, Elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimiala, Kirjaamo, PL 11, 53101 Lappeenranta tai kirjaamo@lappeenranta.fi.

Vaiheen 2 suunnittelualueeseen kuuluvat Ihalaisen kaupunginosa, Hanhijärven, Hanhikempin, Tukialan ja Rantalan kyläalueita sekä pieni osa Mäntylän ja Kuuselan kaupunginosia.