Etusivu PalvelutLappeenrannan kaupunki harkitsee etenemisvaihtoehtoja Hyväristönmäen osayleiskaava-asiassa
Ajankohtaista
14.11.2017 16:10

Lappeenrannan kaupunki harkitsee etenemisvaihtoehtoja Hyväristönmäen osayleiskaava-asiassa

Hallinto-oikeus kumosi päätöksellään 10.11.2017 Lappeenrannan kaupunginvaltuuston 29.8.2017 tekemän Hyväristönmäen osayleiskaavan hyväksymispäätöksen. Hallinto-oikeus perustelee kumoamista selvitysten ja vaikutusarvioinnin riittämättömyydellä sekä puutteellisella maakuntakaavan ohjausvaikutuksella.

Itä-Suomen hallinto-oikeus hylkäsi kaavoitusmenettelystä esitetyt valitusperusteet. Itse kaavaprosessi ja vuorovaikutus on hoidettu maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämällä tavalla.

Lappeenrannan kaupunki tutkii etenemisvaihtoehtoja ja harkitsee, miten asiassa edetään. Valitusaika Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä on 30 vuorokautta päätöksen antamisesta.

Hallinto-oikeus pitää osayleiskaavan yhdyskuntateknisen huollon alueen (ET) merkintää ja määräystä liian yleispiirteisenä. Tämän perusteella hallinto-oikeus arvioi, että kaavan vaikutuksia ei ole selvitetty ja arvioitu riittävästi, koska selvitykset ja arviointi on tehty pelkästään jätevedenpuhdistamon vaikutuksiin liittyen.

Koska puhdistamolla tultaisiin käsittelemään Lappeenrannan lisäksi myös Lemin ja Taipalsaaren jätevedet, hallinto-oikeus katsoo, että maakuntakaava ei ole ollut riittävästi ohjeena osayleiskaavaa laadittaessa.

Kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä katsoo, että kaavaprosessin aikana pidetyissä viranomaisneuvotteluissa ja kaavalausunnoissa ei tullut esille, että maakuntakaavan ohjaus olisi ollut riittämätön.

‒ Hyväristönmäen osayleiskaavaa tehtiin hyvässä viranomaisyhteistyössä. Kaupungin näkemyksen mukaan Hyväristönmäen osayleiskaava on laadittu keskustaajaman osayleiskaavan mukaisessa hengessä ja näin ollen se on luonteeltaan yleispiirteinen ja strateginen. Alueen tarkempi käyttöhän tutkitaan asemakaavalla, mikä on määrätty myös osayleiskaavassa, Pimiä sanoo.

Lisätietoja:

Kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä
puh. 040 653 0745
maarit.pimia(at)lappeenranta.fi

Yleiskaava-arkkitehti Marjo Saukkonen
puh. 040 653 0822
marjo.saukkonen(at)lappeenranta.fi

Lappeenrannan Energia Oy
Toimitusjohtaja Reijo Kolehmainen
puh. 040 548 6360
reijo.kolehmainen(at)lreoy.fi