Etusivu PalvelutKuulutus ympäristölupahakemuksesta/Mustolan satama, betoni- ja tiilimurskeen hyötykäyttö
Ajankohtaista
24.4.2018 23:00

Kuulutus ympäristölupahakemuksesta/Mustolan satama, betoni- ja tiilimurskeen hyötykäyttö

Lappeenrannan kaupunki on jättänyt lupalautakunnalle ympäristölupahakemuksen, joka koskee Lappeenrannassa tehtävää betoni-, tiili ja asfalttimurskeen (yhteensä n. 2 000 m³) hyötykäyttöä Mustolan satamassa. Hakemus sisältää selvityksen hankkeesta ja toimintasuunnitelman.

Asiakirjat ovat nähtävillä Lappeenrannan seudun ympäristötoimen kirjaamossa 25.4 – 25.5.2018 välisenä aikana viraston aukioloaikoina osoitteessa Pohjolankatu 14, 53100 Lappeenranta. Hakija on esittänyt hakemuksessa, että toiminta voidaan aloittaa lupapäätöksen mukaisesti mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaisesti.

Ne, joiden etua tai oikeutta asia voi koskea sekä ne, jotka haluavat jättää mielipiteensä hankkeesta, voivat jättää kirjallisen muistutuksen lupalautakunnalle määräaikaan mennessä.

Mielipiteet ja muistutukset tulee toimittaa osoitteeseen: Lappeenrannan seudun ympäristötoimi, PL 302, 53101 Lappeenranta tai sähköpostilla ymparistotoimi.kirjaamo@lappeenranta.fi. Muistutus tulee jättää viimeistään 25.5.2018. Lisätietoja hakemuksesta antaa ympäristötarkastaja Salme Muurikka p. 040 673 3393.

Lappeenrannassa 24.4.2018

LUPALAUTAKUNTA