Etusivu PalvelutKuulutus meluilmoituksesta/Kreate Oy, siltojen purkaminen
Ajankohtaista
17.5.2018 23:00

Kuulutus meluilmoituksesta/Kreate Oy, siltojen purkaminen

Kreate Oy (Marja Mattinen p. 0400 588 765) on jättänyt Lappeenrannan seudun ympäristötoimeen meluilmoituksen, joka koskee siltojen purkamista Vt6:n ja Putkinotkontien risteämiskohdassa, Pellisenrannantien ja Jänhiäläntien sekä rautatien risteämäkohdat 15.6.2018–16.11.2018. Siltojen purkuun liittyy mahdollisesti yötyötä.

Asiakirjat ovat nähtävillä ympäristötoimen kirjaamossa 18.5–6.6.2018 välisenä aikana viraston aukioloaikoina osoitteessa Pohjolankatu 14, 53100 Lappeenranta.

Ne, joiden etua tai oikeutta asia voi koskea sekä ne, jotka haluavat jättää mielipiteensä asiasta, voivat jättää kirjallisen muistutuksen Lappeenrannan seudun ympäristötoimen kirjaamoon määräaikaan mennessä. Mielipiteet ja muistutukset tulee toimittaa osoitteeseen:
Lappeenrannan seudun ympäristötoimi, PL 302, 53101 Lappeenranta tai sähköpostilla ymparistotoimi.kirjaamo@lappeenranta.fi. Muistutus tulee jättää viimeistään 6.6.2018.

Lisätietoja hakemuksesta antaa ympäristötarkastaja Hanna Lohko p. 0400 154 579.

Lappeenrannassa 16.5.2018

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI