Etusivu PalvelutKoululaisten iltapäivätoiminnan järjestäjien avustaminen lukuvuonna 2018-2019
Ajankohtaista
11.1.2018 10:00

Koululaisten iltapäivätoiminnan järjestäjien avustaminen lukuvuonna 2018-2019

Lappeenrannan kaupunki järjestää perusopetuslain 8 a luvun mukaista koululaisten iltapäivätoimintaa lukuvuonna 2018 - 2019 myöntämällä kohdennettua avustusta näiden palvelujen tuottajille. Avustusta voidaan myöntää niille yhteisöille, jotka järjestävät Lappeenrannassa toimivien koulujen 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille sekä / tai erityisoppilaille ohjattua iltapäivätoimintaa vähintään neljän tunnin ajan kaikkina koulupäivinä. Avustus on 970 euroa kuukaudessa alkavaa 15 toiminnassa mukana olevaa lasta kohden. Kaupunki järjestää omana toimintanaan koululaisten iltapäivätoimintaa Joutsenon, Lappeen, Lauritsalan, Lönnrotin, Myllymäen, Pontuksen, Skinnarilan, Kimpisen ja Voisalmen kouluilla.

Avustushakemuksesta tulee ilmetä seuraavat asiat:
- tuotettavien palvelujen sisältö ja laajuus
- henkilökunnan työnjohdon järjestäminen
- henkilökunnan määrä, vähintään yksi ohjaaja alkavaa 15 lasta kohti
- henkilökunnan koulutus ja kelpoisuus sekä suunnitelma henkilökunnan täydennyskoulutuksesta
- toiminta-ajat
- ehdotus järjestämispaikoista
- lapsiryhmien koko
- tuottajien keskinäinen yhteistyö
- materiaalien ja leikkivälineiden riittävyys
- toiminnan arvioinnin tapa
- tapaturmavakuutus
- välipalan tarjoaminen

Hakemukseen tulee liittää täytettynä palvelun tuottajan toimintasuunnitelma.

Palvelun tuottajan ja kaupungin välille tehdään sopimus palvelun järjestämisestä.

Nuorisotoimenjohtajalle osoitetut hakemukset tulee toimittaa Lappeenrannan kaupungin kirjaamoon, kirjaamo@lappeenranta.fi tai Lappeenrannan kaupunki, kirjaamo, Villimiehenkatu 1, 53100 Lappeenranta, viimeistään 7.2.2018 klo 15.00. Hakemukset käsitellään helmi- maaliskuun aikana ja sopimukset palvelun tuottajien kanssa tehdään 7.3.2018. Sopimusta tehtäessä otetaan huomioon sopijakumppanin luotettavuus palvelujen tuottamisessa sekä toimintasuunnitelman sisältämät laatutekijät.

Lisätietoja harrastekoordinaattori Anni-Stiina Hujalalta, puh 040-182 2083, sähköposti etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi, sekä tästä linkistä.