Etusivu PalvelutKaupunki kysyy asukkaiden mielipidettä talousarvioesityksestä demokratiaviikolla 16. – 22.10.
Ajankohtaista
12.10.2017 12:22

Kaupunki kysyy asukkaiden mielipidettä talousarvioesityksestä demokratiaviikolla 16. – 22.10.

Lappeenrannan kaupunki haluaa kuulla asukkaiden mielipiteitä toimialajohtajien esityksestä vuoden 2018 talousarvioesitykseksi sekä osallistaa asukkaat palautteiden kautta kaupungin talousarvion tekemiseen.

- Haluamme edistää asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia kuntalain mukaan järjestämällä asukastilaisuuden, selvittämällä asukkaiden mielipiteitä ennen päätöksentekoa sekä järjestämällä tämän kyselyn kautta asukkaille mahdollisuuden osallistua kunnan talouden suunnitteluun, kertoo Pia Haakana, kaupungin asukasyhteyshenkilö taustaa demokratiaviikon toiminnoille Lappeenrannassa.

- Kyseessä on ensimmäinen kerta kun kaupunki kysyy asukkaiden mielipidettä tällä laajuudella kaupungin talousarvioon. Edellisen valtuustokauden alussa asukkailta kysyttiin mielipiteitä kaupungin strategiaan, Haakana jatkaa.

Asukastilaisuus talousarvioesityksestä avaa asukaskyselyn

Kaupunki järjestää maanantaina 16.10. klo 16:30 – 17:30 kaupungintalon valtuustosalissa asukastilaisuuden aiheesta toimialajohtajien talousarvioesitys vuodelle 2018.

Tilaisuudessa kuullaan kaupungin toimialajohtajien ja strategia- ja rahoitusjohtajan näkemykset vuoden 2018 talousarvioesityksestä.

Tilaisuudessa mukana ovat Pasi Leimi, toimialajohtaja, Elinvoima- ja kaupunkikehitys, Tuija Willberg, toimialajohtaja, Hyvinvointi- ja sivistyspalvelut sekä Olli Naukkarinen, strategia- ja rahoitusjohtaja.

Asukkaiden palaute toimialajohtajien talousarvioesityksestä

Asukkailla on mahdollisuus antaa palautetta sekä kirjallisesti että netin kautta koskien toimialajohtajien talousarvioesitystä 2018. Mahdollisuus palautteen antoon on ajalla 16. – 22.10.2017.

Lappeenrannan  kaupungintalo.jpgLappeenrannan kaupungintalolla talousarvioesitykseen voi tutustua ja palautetta antaa paperilla kaupungintalon sisääntuloaulassa ajalla 17.10 – 20.10 tiistaina, keskiviikkona ja perjantaina klo 8-16 ja torstaina klo 8-17.

Toimialajohtajat sekä kulttuuri- ja liikuntatoimenjohtaja ovat viikon 42 aikana tavattavissa kaupungintalon aulassa aikataulun mukaisesti. He kertovat talousarvioesityksestä ja vastaavat asukkaiden kysymyksiin oman toimialansa ja toimintansa puitteissa.

ti 17.10. klo 12 - 13 Pasi Leimi, toimialajohtaja
ke 18.10. klo 12 - 13 Päivi-Linnea Pötry, kulttuuritoimenjohtaja
to 19.10. klo 12 - 13 Tuija Willberg, toimialajohtaja
pe 20.10. klo 12 - 13 Ilkka Oksman, liikuntatoimenjohtaja

Asukkaat voivat antaa mielipiteensä myös netin kautta.

Aineisto ja kysely avataan netissä ma 16.10. klo 16:00 ja se on avoinna aina sunnuntaihin 22.10.2017 klo 24:00.

Kysely löytyy osoitteesta https://response.questback.com/lappeenrannankaupunki/talousarviopalaute

Miten talousarvioesitys ja asukkaiden palautteet etenevät?

- Kaupungin lautakunnat käsittelevät toimialajohtajien talousarvioesityksen loka-marraskuun vaihteessa. Kaikki julkaisukelpoiset palautteet laitetaan lautakunnille tiedoksi esityslistan liitteenä, eli niistä tulee täysin julkisia.

Lautakunnat harkitsevat, haluavatko ne palautteiden perusteella esittää muutosta talousarvioon. Myös toimialajohtaja voi muuttaa omaa esitystään lautakunnalle asukkaiden palautteen perusteella. Esityslistateksteihin tehdään kooste palautteista, kertoo Risto Lammi, kaupungin talousarviopäällikkö talousarvioesityksen eteenpäin menosta ja asukkaiden mielipiteiden huomioimisesta.

Kun lautakunnat ovat käsitelleet ja kaikki mahdolliset muutokset tehty, talousarvioesitys on edennyt siihen vaiheeseen, että siitä tulee 17.11 kaupunginjohtajan talousarvioesitys, joka etenee kaupunginhallituksen käsittelyyn 20.11. ja 27.11. kokouksissa. Valtuusto käsittelee ja hyväksynee talousarvioesityksen kokouksessaan 11.12. Lappeenrannan kaupungin talousarvioksi eli budjetiksi vuodelle 2018.

Mikä on demokratiaviikko?

Euroopan neuvoston paikallisen itsehallinnon peruskirja avattiin allekirjoitettavaksi 15.10.1985. Suomessa eduskunta on ratifioinut peruskirjan, ja se on ollut lain tasoisena säädöksenä voimassa lokakuusta 1991. Se on ensimmäinen kansainvälisesti sitova sopimus, joka määrittelee kuntien ja niiden valtuustojen sekä valtion välisiä suhteita.

Euroopan neuvosto on päättänyt juhlistaa tuota lokakuun viikkoa paikallisdemokratian viikkona vuosittain. Se kehottaa kuntia ja maakuntia osaltaan osallistumaan paikallisdemokratian merkityksen kannalta tärkeään tapahtumaan ja järjestämään omia tilaisuuksiaan tuolloin.

Lappeenranta juhlistaa demokratiaviikkoa kuntalain hengessä järjestämällä asukastilaisuuden talousarvioesityksestä sekä toteuttamalla asukkaiden kuulemisen talousarvioesityksestä ennen päätöksentekoa.

Lisätietoa asukastilaisuudesta ja kyselystä
Pia Haakana, asukasyhteyshenkilö, Lappeenrannan kaupunki,
puh. 040 5494 740 / sähköposti: pia.haakana@lappeenranta.fi