Etusivu PalvelutJulkipanokuulutus suunnittelutarveratkaisusta/419 Iitiän kylä
Ajankohtaista
4.5.2018 5:00

Julkipanokuulutus suunnittelutarveratkaisusta/419 Iitiän kylä

Kaupunkikehityslautakunta päätti 2.5.2018 § 105 hyväksyä yksityishenkilön suunnittelutarveratkaisun MRL 137 §:n mukaisesti 419 Iitiän kylän tilalle Ahola RN:o 2:13 (405-419-2-13) seuraavilla ehdoilla:

  • Jätevesien käsittelyjärjestelmällä tulee saavuttaa perustason puhdistusvaatimukset. Jätevesisuunnitelma tulee liittää rakennuslupahakemukseen.
  • Tilalla, jolla kertyy lantaa, tulee olla lannan varastointitila, joka riittää 12 kuukauden lannan varastointiin. Jos tilalla varastoidaan kerrallaan alle 25 m3 kuivalantaa, voidaan lanta varastoida myös tiiviillä siirtolavalla, joka on katoksessa tai katetaan peitteellä.
  • Jos omaa peltoa ei ole lannan levitykseen, tulee lannanluovutuksesta tehdä sopimus. Lantahuolto tulee myös esittää rakennuslupahakemuksessa.
  • Rakennuksen, lisärakennuksen ja uudestaan rakentamisen tulee sopeutua ympäröivän alueen yleisesti noudatettuun rakennustapaan rakennuksen sijoituksen, koon, muodon, ulkomateriaalien, värityksen sekä julkisivun jäsentelyn osalta.
  • Tontin rakennusten tulee yhdessä ympäröivien rakennuksien kanssa muodostaa sopusuhtainen kokonaisuus. Suositeltavin julkisivujen verhousmateriaali maaseutumaisemassa on puu.

Päätös tässä asiassa annetaan 8.5.2018 julkipanon jälkeen. Päätös on voimassa kaksi vuotta, jonka kuluessa rakennuslupa on haettava.

Valitusaika päättyy 7.6.2018

Lappeenrannassa 4.5.2018

Kaupunkikehityslautakunta