Etusivu PalvelutJulkipanokuulutus poikkeamispäätöksestä/519 Nuijamaan kylä
Ajankohtaista
4.5.2018 5:00

Julkipanokuulutus poikkeamispäätöksestä/519 Nuijamaan kylä

Kaupunkikehityslautakunta päätti 2.5.2018 § 103 hyväksyä yksityishenkilön poikkeamislupahakemuksen MRL 171-174 §:n mukaisesti 519 Nuijamaan kylän tilalle Rantalahti RN:o 7:4 (405-519-7-4) seuraavilla ehdoilla:

  • Rakennuslupahakemukseen tulee liittää jätevesisuunnitelma, jos rakennetaan painevesijärjestelmä.
  • Kantovesijärjestelmää käytettäessä, puhdistusvaatimuksia ei ole, mutta keittiön pesuvedet tulee johtaa saostuskaivon kautta maaperäkäsittelyyn, joka voi olla suodatinkaivo tai vastaava ja saunasta tulevat vähäiset pesuvedet voidaan johtaa maahan.
  • Kiinteistöllä tulee olla jätevesiselvitys sekä käyttö- ja huolto-ohjeet.
  • Rakennuspaikan puustoa ja muuta kasvillisuutta on säilytettävä erityisesti rakennusten ja rantaviivan välisellä vyöhykkeellä.
  • Vierasmajaa ei saa rakentaa varustukseltaan toiseksi loma-asunnoksi eli rakennukseen ei saa rakentaa pesutiloja, saunaa eikä keittiötä.
  • Vesiväylän läheisyyteen sijoittuvien rakennusten ja muiden rantarakenteiden suunnittelussa, sijoittamisessa sekä toteuttamisessa tulee huomioida vesiliikenteen aiheuttama aallokko ja mahdollinen rantaeroosio.
  • Rakentamista sekä muita toimenpiteitä ja häiriötä tulee välttää sääksen pesän läheisyydessä (alle 500 metriä) pesimäkaudella 15.4. – 31.7.

Päätös tässä asiassa annetaan 8.5.2018 julkipanon jälkeen. Päätös on voimassa kaksi vuotta, jonka kuluessa rakennuslupa on haettava.

Valitusaika päättyy 7.6.2018

Lappeenrannassa 4.5.2018

Kaupunkikehityslautakunta