Etusivu PalvelutHajajätevesisäännösten muutoksia
Ajankohtaista
15.5.2018 13:00

Hajajätevesisäännösten muutoksia

Ympäristönsuojelulain muutoksen myötä haja-asutusalueiden jätevesijärjestelmät tulee kunnostaa 31.10.2019 mennessä, jos kiinteistö sijaitsee I-tai II-luokan pohjavesialueella tai ranta-alueella (100m). Ranta-alueella etäisyys lasketaan vesistön keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta rakennukseen, jossa jätevesiä syntyy. Vesistöllä tarkoitetaan järveä, lampea, jokea, puroa ja muuta luonnollista vesialuetta sekä tekojärveä, kanavaa ja muuta vastaavaa keinotekoista vesialuetta; vesistönä ei kuitenkaan pidetä noroa, ojaa ja lähdettä. I-luokan pohjavesialueella tarkoitetaan vedenhankintaa varten tärkeää pohjavesialuetta ja II-luokan pohjavesialueella tarkoitetaan vedenhankintakäyttöön soveltuvaa pohjavesialuetta.

Kunnostusvaatimuksista voi hakea poikkeusta määräajan jälkeen viideksi vuodeksi kerrallaan, jos kunnostustyöt ovat kohtuuttomat tai kuormitus vähäinen.

Puhdistusvaatimukset eivät koske ikävapautettuja eli henkilöitä, jotka ovat ennen 9.3.1943 syntyneitä, kiinteistöllä asuvia kiinteistönomistajia.

Puhdistusvaatimukset eivät koske vähäisiä jätevesiä (kantovesi). Jätevesiä ei kuitenkaan saa johtaa suoraan vesistöön.

Muilla kiinteistöillä jätevesijärjestelmä tulee kunnostaa seuraavan rakennuslupaa vaativan peruskorjauksen tai vesikäymälän rakentamisen tai viemäröintityön yhteydessä tai jos jätevesistä aiheutuu ympäristön pilaantumisen vaaraa.

Lisätietoja antaa ympäristötarkastajat: Eeva-Leena Neuvonen (040 5100 259), Hanna Lohko (0400 154 579), Taina Lahtela (040 5298480) ja Jarmo Karhula (0405718032)

Jätevesijärjestelmät.jpg